Improvera znamená viera v zlepšenie.

Je spojením anglického „improvement“ – zlepšovanie a latinského „vera“ – viera. Improvera slúži firmám aj jednotlivcom ako partner pri napĺňaní ich cieľov v biznise, v kariére a pri práci na sebe samom.

Naša vízia

Sprevádzať firmy a ľudí na ich ceste k zlepšeniu, k želanej zmene a pri rozvoji.

Naša misia

Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí. Našim klientom pomáhame objaviť potenciál na zlepšenie, rast a rozvoj. Zároveň ponúkame riešenia na určenie smerovania – stratégie a spôsobu fungovania – riadenia pre lepšie výsledky, výkonnosť, časovú a nákladovú efektivitu a optimálne procesy. Robíme tak cez konzultácie, koučovanie a školenia.