Čo je to koučovanie?

Koučovanie je špeciálny spôsob komunikácie, pri ktorom je základným predpokladom úspechu vysoká dôvera kouča v klienta. Kouč pomáha klientovi identifikovať a využiť vlastné zdroje na nájdenie správneho riešenia. Dobrý kouč umožňuje klientovi zúročiť jeho potenciál a sprevádza ho na ceste k cieľu.

Akú metódu používame

Pri koučovaní využívame predovšetkým Brief Coaching s koreňmi vo švajčiarskom inštitúte Solutionsurfers. Ide o koučovanie zamerané na riešenie, „solution focused coaching“. Vďaka tomuto prístupu je koučovanie efektívne, zamerané na rýchle pokroky klienta v krátkej dobe. Realizujeme predovšetkým koučovanie lídrov, ale aj kariérny koučing.

Rezervujte si svoju hodinu koučovania online alebo na osobnom stretnutí. 

Najväčšie výhody pre klienta

  • Časová a finančná efektivita
  • Užitočné zmeny v krátkom čase
  • Zameranie na to, čo funguje namiesto toho, čo spôsobuje problém
  • Uvedomenie si vlastných priorít
  • Budovanie vlastných riešení
  • Povzbudzujúca spätná väzba od kouča

Ako koučovanie prebieha?

Koučovací proces vedie certifikovaný kouč podľa etického kódexu a kompetenčného modelu Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation) a Slovenskej asociácie koučov SAKO. Základom našej práce je spoľahlivosť, akceptácia vašich potrieb, budovanie dôvery a mlčanlivosť.