Keď firemná kultúra (ne)funguje

Každá firma ju má a týka sa všetkých. A to aj bez ohľadu na to, či sa ňou niekto vo firme zaoberá. Tvorí akési zrkadlo, ktoré sa odráža v motivácii zamestnancov, vo výsledkoch firmy aj v zákazníckej spokojnosti a reputácii firmy. Čo je firemná kultúra? Ako rozpoznať varovné signály nefunkčnej firemnej kultúry? A ako vyzerá ideálna firemná kultúra?

Čo je firemná kultúra

Firemnú kultúru je občas ťažko uchopiť. Úplne zjednodušene vieme povedať, že firemná kultúra je spôsob ako veci vo firme robíme: správanie, činy a vzájomná interakcia medzi ľuďmi. Ak pôjdeme ešte hlbšie, tak vieme, že správanie je odrazom spôsobu ako o veciach premýšľame: hodnoty, nevyslovené normy, presvedčenia a motívy ľudí.

Firemná kultúra je DNA firmy, ktorú vnímame v spôsobe komunikácie, v každodenných pracovných návykoch a v spôsobe akým ľudia pracujú. Vidieť ju môžeme tiež pri rozhodovaní, pri riešení náročných situácií, v prístupe ku zmene a inováciám. Kandidáti vnímajú firemnú kultúru v procese náboru. Zákazníci ju zase vnímajú cez poskytovanú starostlivosť.

Keď firemná kultúra funguje

Lídri si uvedomujú hodnotu fungujúceho pracovného prostredia. The National Bureau of Economic Research zistil, že 9 z 10 lídrov verí, že zlepšenie ich firemnej kultúry by zvýšilo hodnotu firmy. Iba 16 % lídrov si myslí, že ich firemná kultúra je tam, kde by mala byť.

Pozitívna firemná kultúra dokáže zvýšiť výkon zamestnancov o 40 % (Cameron) a prináša zlepšenie výsledkov firmy až o 20-30 % (Kotter-Heskett).

Firemná kultúra firiem, ktoré dosahujú výnimočné výsledky má znaky silnej orientácie na potreby zákazníka a na poskytovanie excelentného servisu. Dôraz sa dáva na vysokú kvalitu produktov a služieb. To si vyžaduje flexibilitu, kreativitu a schopnosť reagovať na meniace sa požiadavky trhu. Typickým znakom vo vnútri firmy je silný leadership spojený s dodržiavaním etických zásad, dobré vzťahy, tímová spoluprácaefektívna komunikácia.

Firemnú kultúru významne ovplyvňujú hodnoty lídrov. Práve ich postoje, správanie a konanie je vzorom pre ostatných ľudí vo firme.

Varovné signály nefunkčnej firemnej kultúry

Kontraproduktívna firemná kultúra sa dá často rozpoznať na neefektívnej komunikácii a v nefungujúcich vzťahoch. Signálmi sú aj vybrané číselné metriky firmy, ako napríklad fluktuácia. V krajnom prípade má neproduktívna firemná kultúra nepriaznivý vplyv na kvalitu produktu, poskytovanej služby a spokojnosť zákazníka.

Možné varovné signály: 

 • Zákaznícka spokojnosť je nízka a má nepriaznivý vplyv na výsledky firmy
 • Fluktuácia je vysoká či má stále rastúci trend
 • Retencia zamestnancov je nízka
 • Miera absencie je vysoká
 • Angažovanosť zamestnancov a ochota spraviť „niečo navyše“ je minimálna
 • Spôsob komunikácie medzi zamestnancami bráni fungovaniu procesov alebo nie je jednotný
 • Jednotlivé tímy nespolupracujú a sú skôr samostatne fungujúce jednotky
 • Vzťahy medzi ľuďmi sú neproduktívne až toxické
 • Lídri oddaľujú nepopulárne rozhodnutia, vyhýbajú sa zmene a nechcú riskovať
 • Chýba prevzatie osobnej zodpovednosti za činy a rozhodnutia
 • Toleruje sa nekorektné správanie

Vyššie uvedené signály vnímajme ako alarm k potrebnej zmene. K transformácii firemnej kultúry a vytvoreniu pozitívneho pracovného prostredia, ktoré sa odrazí aj na spokojnosti zákazníkov.

Dôležitosť budovania funkčnej firemnej kultúry

Ideálna firemná kultúra neexistuje. Iná firemná kultúra je v novej, rozbiehajúcej sa firme s víziou inovatívnosti vo svojom segmente a iná je v stabilnej, nadnárodnej spoločnosti s fungujúcimi procesmi a ambíciou zvyšovať zisk.

„V dôsledku neustálych zmien v pracovnom živote čelia firmy skutočnosti, že aj keď máte skvelú stratégiu a najlepších ľudí na svete, nie je to nič platné, ak firemná kultúra nie je v poriadku. Firemná kultúra je vzduch, ktorý dýchate. Ak je toxický, vaša firma zomrie.“

Peter Drucker

Podstatné je, aby firemná kultúra vytvárala pozitívne pracovné prostredie a pozitívnu skúsenosť zamestnancov, kandidátov a zákazníkov. Podľa Harvard Business Review má firemná kultúra poskytovať nepretržité zosúladenie s víziou, misiou a cieľmi každej firmy. To predstavuje neustálu prácu na zlepšovaní fungovania firmy, na vývoji a tiež schopnosti reagovať na zmeny tak, aby bola firma dlhodobo úspešná a konkurencieschopná.

Zaujíma vás viac o firemnej kultúre? Chcete vedieť ako transformovať vašu firemnú kultúru? Oslovte nás.