5 zásad správnej komunikácie pre pokojné vianočné sviatky

Vianoce sú sviatkami lásky a porozumenia, kde by mali spomedzi všetkých hodnôt zvíťaziť tie najľudskejšie a najsrdečnejšie. Patria medzi ne napríklad priateľskosť, ústretové kompromisy, ochota k väčšej tolerancii, pozornosť k medziľudským vzťahom, priblíženie sa k ostatným ľuďom s vyššou mierou empatie, pozornosť, láskavosť, radosť a podpora tomu, kto ju potrebuje. 

Nejeden z nás však práve počas tohto obdobia zažije krušné chvíle, ktoré preverujú našu integritu prostredníctvom náročných lekcií s veľmi prísnou stupnicou známkovania.

Ako toto obdobie plné emócií zvládnuť, si povieme v nasledujúcich piatich zásadách.

1. Začnime od seba – sebareflexiou

Skôr ako budeme pozerať z okna na ostatných a začneme hodnotiť správanie celej spoločnosti, pozrime sa v zrkadle na seba. Pozrime sa sebakritickým okom na to, ako sami komunikujeme v tomto období, keď sa na nás rútia koncoročné termíny, zvýšené požiadavky od rodinných príslušníkov, kolegov, partnerov. 

  • Dokážeme filtrovať vlastné emócie v komunikácii? 
  • Sú naše reakcie nestranné a objektívne? 
  • Vieme sa vyhnúť uštipačným poznámkam a provokujúcim, ironickým otázkam?

Ak sa budeme vedieť s pokorou zamyslieť nad svojou vlastnou komunikáciou a reakciou do okolia, urobíme veľký krok pre svoj osobnostný rast. 

Tento prístup povedie k zlepšeniu kvality nášho života vo viacerých oblastiach. Komunikácia sa totiž nachádza vo všetkom, čo so životom v spoločnosti ľudí súvisí. Prostredníctvom komunikácie môžeme posilniť a upevniť vzťahy. A neplatí to iba pre vianočné obdobie.

2. Vnesme do komunikácie harmóniu

Práve „tu a teraz“ by sme sa mali navzájom obohatiť o harmonickejšie a krajšie spolunažívanie. Koniec roka sa spája s nádhernými udalosťami a tradíciami, ktoré nám pripomínajú a stelesňujú vyšší zmysel. 

Veď čo by to bolo za vianočné sviatky, ak by sme si neužili všetku tú krásu s nimi spojenú. Prenesme túto ladnosť aj do komunikácie. Deje sa to napríklad aj cez spievanie kolied, vinšovanie toho najlepšieho a najkrajšieho. 

Pripomeňme si tiež, že sa nám v tomto období aj „slnko vracia“, v slnovrate 21. decembra. To vlieva svetlo a silu do našich dní. Deje sa to na podvedomej úrovni v celej prírode. 

Ak vezmeme toto všetko do úvahy a zhmotníme to v komunikačných nástrojoch, obohatíme tým nielen seba, ale aj svojich blízkych, kamarátov, obchodných partnerov. Samozrejme, všetko s mierou, aby sme napríklad pri obchodnom rokovaní nevyzneli neprofesionálne. 

Môžeme to nazvať nachádzaním zlatej strednej cesty – už spomínanej harmónie.

3. Nadhľad nad stresom

To, že koniec roka so sebou prináša dokončovania, uzávierky, plnenie plánov, rodinné povinnosti okolo Vianoc, nakupovanie darčekov a mnohé iné, sú fakty, ktoré ťažko ovplyvníme a ktoré sa spájajú s časovým zhonom, emocionálnym vypätím, mentálnym tlakom a nervozitou.

Ako si s tým poradiť? Odpoveďou je nadhľad a funkčný systém. 

Voľba priorít, kde cez naše uvedomenie si podstaty vecí často zistíme, že nejde o život, že veci nemusíme mať hneď, že niečo z nákupov vlastne ani nepotrebujeme. Občas zistíme, že najviac tlačíme sami na seba. Že zdanlivo to, čo považujeme za tlak z okolia, si vytvárame my sami.

Efektívna organizácia a správny manažment našich aktivít nás dokážu pri správnom fungovaní ušetriť stresu. Zároveň nám aj šetria energiu, takže získame viac sily, elánu a budeme tým pádom aj lepšie a vľúdnejšie komunikovať so svojím okolím. 

Zrejme všetci poznáme situáciu zo života, keď plánovanie dovoleniek na poslednú chvíľu nie je práve to, čo by kolektív na pracovisku stmelilo. Termíny sa na poslednú chvíľu budú rozdeľovať podstatne náročnejšie a možno aj nespravodlivejšie ako keby sme ich plánovali v dostatočnom časovom predstihu, s prehľadom a odkomunikovali si medzi sebou svoje potreby, túžby, a dohodli sa vopred.

Ak nám to okolnosti dovolia, plánujme všetko čo sa dá vopred, aby sme získali viac času, podmienky na pokojnejšie prejednávanie tém, či už doma, v práci alebo pri voľnočasových témach.

Zhrnutie znie: komunikujme otvorene, vyjadrujme sa jasne, stručne, kým dohodneme to, čo treba. A potom nezabudnime ukončiť rozhovor niečím priateľským a ľudským.

4. Oceňme snahu a ústretovosť iných

Všímajme si ľudí okolo seba a prejavme vďaku, keď sa k nám snažia byť milí. Prihovorme sa aj my rovnako vrúcne, vypočujme si pozorne a s porozumením, čo nám hovoria. Spomeňme si, ako dobre aj nám samým padne, keď sa naozaj snažíme a nájdeme spriaznenú dušu, ktorá našu snahu nielen ocení, ale aj opätuje. 

Do komunikácie s porozumením patrí zapojenie našej empatie a koncentrácie, sústredenie sa. Ak sa dostatočne sústredíme, naše telo to vysiela svojou rečou cez mimiku a gestá. 

Podvedome to zachytávame všetci, ktorí sa zúčastňujeme na tejto komunikácii, rozhovore. Budeme zladení a budeme mať tie najlepšie vyhliadky dohodnúť sa a mať pri tom príjemný pocit. 

Komunikácia je zázračný proces v živote človeka. Uvedomme si, čo všetko nám umožňuje pri kontakte s ostatnými ľuďmi. Ak ju správne a vedome uchopíme, budú sa diať zázraky… nielen na Vianoce.

5. Tolerancia

Ďalšia z vecí, na ktorú nesmieme zabudnúť, je tolerancia k ľuďom. Nie každému sa môže podariť zvládnuť to všetko, o čom sme doposiaľ písali.

Pamätajme najmä na to, že to, čo očakávame od seba, často nemôžeme automaticky očakávať aj od iných. 

V tomto zmysle by sme mali zohľadniť svoje komunikované očakávania, hodnotenia, vyjadrenia. Skúsme neopätovať nervozitu, byť nad vecou a naopak stabilizovať komunikáciu namiesto prilievania oleja do ohňa. 

Predídeme konfliktu a negatívnym emóciám, ktoré nás potom môžu ešte dlho mrzieť. Buďme viac tolerantní k starším ľuďom, ktorí našu pozornosť potrebujú o niečo viac. Buďme tolerantnejší k ľuďom v tejto dobe, ktorá je krásna v čase adventu a Vianoc, no zároveň aj z rôznych dôvodov napätá. 

Nikdy nevieme, čo si človek práve zažil, ak na nás reaguje podráždene alebo neprimerane. O asertivite sme už písali, no je namieste si osviežiť jej význam, ak sa nám niečo takéto stane. Aby sme vedeli vhodne zvoliť hranicu tolerancie tak, aby sme neublížili naopak sebe. 

Stabilita, tradície, bezpečie, krása, pokoj – to sú slová, ktoré vianočné sviatky vystihujú. Ako krásne tieto slová znejú. Aj slová majú totiž svoju váhu – vibračnú úroveň, ktorá sa dá zmerať. Čím vyššia frekvencia, tým lepšie nám znejú, lepšie vzťahy máme, lepšie sa nám vryjú do pamäte a lepšie pocity z komunikácie máme. Nalaďme sa na vyššie frekvencie v tieto sviatočné dni a prežime krásne sviatky v dobrých vzťahoch s príjemnou komunikáciou.

A tu tip na darček pre vás, ktorým sa môžete potešiť na Vianoce a rozšíriť si tým svoje zručnosti a zvýšiť svoju konkurenčnú výhodu. 

Odporúčame vám z toho najlepšieho čo tvoríme v spoločnosti Improvera. 

Kliknite, vyberte si, zvýšte svoju hodnotu a najmä pre toto obdobie – obdarujte sa: https://improvera.sk/skolenia/