8 dobrých rád pre vzdelávanie na diaľku

Práca na diaľku sa stala bežnou súčasťou života mnohých firiem. Vznikli nové, hybridné pracovné modely a veľa ľudí ostane pracovať aj naďalej z domu. Očakáva sa, že to bude až dvojnásobok ľudí oproti stavu pred pandémiou. S tým je spojená rastúca potreba firiem na kvalitné vzdelávanie na diaľku. Hlavne pre rozvoj zručností, ktoré sa dostali do popredia s vyššou mierou digitalizácie. Zmenila sa komunikácia, motivácia a riadenie výkonnosti tímov, ale tiež spôsob predaja. Prečo sa nás bude týkať aj naďalej vzdelávanie na diaľku? Aké výhody a výzvy súvisia s takýmto vzdelávaním? Čo funguje?

Vzdelávanie na diaľku aj bez pandémie

Vzdelávanie na diaľku sa praktizovalo aj v období pred pandémiou, a to predovšetkým ako e-learning. Okolnosti pandémie donútili firmy vybaviť svoje tímy potrebnou technológiou. Prenos informácií sa takto zjednodušil a zrýchlil, čo prinieslo mnoho výhod aj do dostupnosti iných formátov vzdelávania. Niektoré z nich prebiehajú synchronizovane, vo vopred dohodnutom čase, ako napríklad webináre, online mentoring alebo koučing. Výhodou iných je načasovanie, ktoré je voliteľné študentom ako napríklad video kurzy, e-learning.

Vzdelávanie na diaľku ostane pevnou súčasťou rozvoja zamestnancov v mnohých firmách. Hlavne vtedy, ak:

 • máte zamestnancov / tímy, ktoré pracujú z rôznych miest, pobočiek, štátov,
 • prešli ste u niektorých pozícii trvalo na prácu na diaľku, či z domu,
 • budete v budúcnosti rozširovať počet pracovných miest, kde ľudia budú pracovať na diaľku,
 • chcete podporiť angažovanosť vašich ľudí aj takto,
 • chcete dať svojim ľuďom voľbu, kedy a akou formou sa môžu vzdelávať.

Aké sú benefity vzdelávania na diaľku?

 • Dostupnosť a kontinuita vzdelávania bez ohľadu na okolnosti

Zabráni sa tým možnej stagnácii nováčikov v zácviku alebo potrebnému rozvoju vzhľadom k meniacim sa požiadavkám na kompetencie zamestnancov.

 • Zodpovednosť na strane zamestnanca

Možnosť voľby, kedy sa školiť je dôležitým faktorom pre prebratie zodpovednosti v osobnom rozvoji zamestnanca. Ľudia môžu takto prioritizovať svoje úlohy v čase a sami rozhodnúť, kedy a koľko sa budú rozvíjať.

 • Lepšie zapamätanie kvôli možnosti zopakovania

Možnosť opakovane navštíviť kurz a rozhodnutie koľkokrát to bude, je iba na zamestnancoch. Opakovaním sa zlepšuje uchovanie vedomostí v pamäti. Zapamätanie si podporuje aj rôznorodosť v spracovaní. Obsah je pútavejší a zapája viaceré zmysly.

 • Cenová výhodnosť a produktivita

Znížené sú náklady na cestovanie, ale aj náklady spojené s prenájmom priestorov, zabezpečením techniky, občerstvenia a zaistením materiálov. Navyše, keď ľudia nemusia cestovať, ušetrený čas majú k dispozícii na prácu.

 • Motivácia

Možnosť vzdelávať sa je veľkým motivátorom pre mnohých ľudí. Na retenciu zamestnancov má nemalý vplyv aj dostupnosť informácií a to, aby zvládli pomocou rozvoja to, čo majú robiť: v bežnom režime, ale aj v období zmien.

Aké sú najväčšie výzvy?

Vzdelávanie na diaľku má aj svoje nevýhody. Patria sem chýbajúci osobný kontakt, či už s ostatnými účastníkmi alebo so samotným lektorom. Chýba tiež priama a okamžitá spätná väzba. Možnou nevýhodou je tiež nedostatočná ochota tráviť čas vzdelávaním v online priestore, zvlášť po celom dni pracovných povinností za počítačom. Nehovoriac o možných rušivých faktoroch v domácom prostredí.

8 dobrých rád pre vzdelávanie (nielen) na diaľku

 1. Budujte učiacu sa firmu a firemnú kultúru. Nie jednorazovo, náhodnou voľbou tém, ale dlhodobo s previazaním na stratégiu a firemné ciele. Rozprávajte sa o vzdelávaní a oceňujte pokrok svojich ľudí. Ťažte z vedomostí ľudí, ktorých už vo firme máte. Spravte zo vzdelávania a rozvoja svojich ľudí konkurenčnú výhodu.
 2. Nezabudnite na analýzu vzdelávacích potrieb. Prečo vlastne zamestnanci potrebujú vzdelávanie? Akú zmenu očakávame vzdelávaním? Čo už zamestnanci vedia a aké znalosti, zručnosti a skúsenosti budú potrebovať na naplnenie vízie a stratégie firmy? A podľa čoho spoznáte, že sa vaši ľudia naučili to, čo sa mali naučiť? Toto sú otázky, ktoré netreba podceňovať pri dizajne firemného vzdelávania. Nielen na diaľku.
 3. Ponechajte ľuďom slobodu a možnosť voľby. Týka sa to predovšetkým možnosti voľby, kedy sa venovať vzdelávaniu, ako rýchlo napredovať a tiež voľbu formy, ktorú uprednostňujú vzhľadom k cieľu vzdelávania.
 4. Podporujte hranie. Veľmi obľúbené sú prvky gamifikácie, rôzne virtuálne ocenenia, rebríčky, siene slávy, diplomy apod. Vzdelávanie s prvkami gamifikácie a zábavou ostáva v pamäti zamestnancov rozhodne oveľa dlhšie než prezentácia.
 5. Kombinovať formáty / rôznorodosť. Firemné vzdelávanie na diaľku môže byť rôznorodé a obsahovať live kurzy s lektorom vo vopred dohovorenom čase, ako aj časovo asynchrónne prezentácie, videá, ankety a kvízy. V prípade online priestoru je ešte dôležitejšia správna dramaturgia. Pre udržanie pozornosti je potrebná zmena každých 7 minút.
 6. Dostupnosť z mobilu. Miera využitia mobilov na prijímanie obsahu z online priestoru sa stále zvyšuje a je výrazne v prospech mobilov. Myslite na to pri príprave vášho obsahu a formátov vzdelávania. S istotou sa dá tiež povedať, že sa dostupnosťou cez mobil zvyšuje ochota venovať sa vzdelávaniu aj mimo prácu.
 7. Sledujte trh a zjednodušte si to. Nemusíte tvoriť všetok obsah a nemusíte interne vyvíjať zložité softwarové riešenia. Využite zabehnuté LMS systémy, online vzdelávacie portály a ponuku externých dodávateľov. Výber je naozaj široký, aj z pomedzi tých certifikovaných a skúsených lektorov.
 8. Stanovte si ciele a merajte efektivitu svojho vzdelávania. Tak ako pri prezenčnom vzdelávaní, tak aj pri vzdelávaní na diaľku je dôležité merať efektivitu vzdelávania cez stanovené KPI‘s a ich plnenie vzhľadom ku stanoveným cieľom. Pre oblasť vzdelávania sú to napríklad:
 • Náklady na vzdelávanie
 • Počet účastníkov
 • Čas strávený vzdelávaním
 • Miera preškolenia v %
 • Vplyv na tržby, zisk, náklady a iné ukazovatele, či aktivity podľa druhu rozvoja

Zbierajte tiež spätnú väzbu od svojich zamestnancov a pýtajte sa ich ako vnímajú obsah, kvalitu a čo by robili inak. Dostanete sa tak k cenným informáciám o tom, či robíte vaše firemné vzdelávanie naozaj tak, aby bolo vnímané ako užitočné a prínosné pre prax.

Chcete sa porozprávať viac o efektívnom firemnom vzdelávaní? Oslovte nás.