Ako nastaviť odmeny pre lepší výkon

Akú stratégiu zvoliť pri tvorbe odmeňovacieho systému? Ako dosiahnuť zvýšenie výkonu cez odmeňovanie zamestnancov? Na základe čoho sa má vypočítavať odmena? Ako docieliť, aby bol systém vnímaný ako spravodlivý? A v akom pomere má byť odmena ku fixnej zložke mzdy?

ODMEŇOVANIE ZA VÝKON – jednoducho a jasne

Tieto a mnohé ďalšie otázky riešia lídri mnohých tímov v priebehu našich konzultácií. Zvlášť v období, keď firma potrebuje zabrať a sústrediť úsilie všetkých členov tímu na rast alebo zlepšenie. To, ako je dôležitá nefinančná motivácia spojená s vodcovstvom, rozoberieme inokedy. Ako je to ale s finančným odmeňovaním? Čo má zmysel a čo naopak nefunguje?

Príďte na náš online workshop ODMEŇOVANIE ZA VÝKON – jednoducho a jasne a získajte praktické rady ako nastaviť odmeny alebo vylepšiť Váš vlastný systém odmeňovania.

Pre koho je workshop určený?

Pre majiteľov firiem, konateľov, lídrov obchodných a manažérskych tímov a HR profesionálov.

Ciele:

 1. Doplniť si svoje znalosti a zručnosti v oblasti odmeňovania a motivácie.
 2. Zodpovedať si otázky súvisiace s nastavením odmeňovania zameraného na dosahovanie strategických cieľov spoločnosti.
 3. Získať praktický návod na zavedenie efektívne fungujúceho odmeňovacieho systému.
 4. Vzájomne sa inšpirovať a podeliť sa o skúsenosti s tým, čo efektívne funguje u jednotlivcov a v tímoch.
 5. Spoločne identifikovať najčastejšie chyby pri tvorbe a zavádzaní odmeňovacieho systému.

Aký je obsah?

 • Stratégia odmeňovania a firemné ciele
 • Princípy fungujúceho odmeňovania
 • Zložky mzdy, druhy odmien a ich vzťah k fixnej mzde
 • Odmeňovanie podporujúce pracovný výkon
 • Vplyv frekvencie odmeňovania na výkon zamestnanca
 • Predpoklady úspešného zavedenia zmeny
 • Interná komunikácia zmeny
 • Rola manažéra
 • Riadenie výkonu a odmeňovanie
 • Najčastejšie chyby a slabiny – ČOMU SA VYHNÚŤ a NA ČO SI DAŤ POZOR
 • Zdieľanie skúseností z praxe a CASE STUDIES

Kedy prebehne workshop?

3.12. 2020 od 8:30 hod. do 12:00 hod.

Ako?

Online, cez platformu Teams

Kto povedie workshop?

Workshop povedie Martina Belišová, zakladateľ & konzultant spol. IMPROVERA

Aká je cena?

VSTUPENKA Early Bird do 19.11.2020 79 eur bez DPH (94,80 eur s DPH) VSTUPENKA od 20.11.2020 89 eur bez DPH (106,80 eur s DPH)

Tešíme sa Vás. Tím IMPROVERA