Asertivita: tajná zbraň lídrov

Líder potrebuje zvládnuť plnenie cieľov prostredníctvom svojich ľudí. Dosiahnuť rovnováhu medzi pracovnou disciplínou a udržaním motivácie v tíme. Mnoho lídrov hľadá ten správny balans medzi mikromanažmentom a úplnou toleranciou. Jedným z predpokladov úspechu lídra v tomto snažení je jeho vlastná asertivita. Ako byť asertívnym, mať rešpekt a nebyť diktátorom? Ako naopak nepotláčať to, čo naozaj chceme a potrebujeme?

Význam asertivity v líderstve

J. Folkman zaoberajúci sa rozvojom lídrov zverejnil vo Forbes zaujímavé zistenia vplyvu 2 schopností – asertivity a dobrého úsudku na vnímanie efektivity lídra. Čo myslíte, ktorá z týchto schopností mala väčší vplyv?

Lídri, ktorí boli vysoko ohodnotení ako ľudia s dobrým úsudkom, ale s nižšou asertivitou, mali iba 4,2% pravdepodobnosť, že budú vysoko hodnotení ako efektívni. Na druhej strane lídri, ktorí sa vyznačovali vysokou asertivitou, ale nižším dobrým úsudkom, mali 12,5% šancu. Avšak lídri, ktorí mali vysokú asertivitu aj dobrý úsudok mali šancu 70% a boli hodnotení ako najlepší vodcovia. Asertivita sa teda ukazuje ako tajná zbraň lídrov a má významný vplyv na reputáciu a úspech.

Dobrou správou je, že asertivita sa dá naučiť a zlepšovať. Pri konfliktoch sme prirodzene v 2 módoch: útok a útek. V efektívnej a zrelej komunikácii a pri tímovej spolupráci je potrebný ešte 3. mód: asertívne správanie. Asertívne správanie býva často zamieňané s agresivitou. Poďme sa teda pozrieť ako ich rozpoznať.

Agresívne správanie je typické presadzovaním si svojich potrieb na úkor iných. Nedáva veľa priestoru na vyjadrenie názoru ostatných. Ak ak priestor ostatným dáva, tak je spojené so znevažovaním. Často je spojená s argumentáciou krikom, hnevom, zastrašovaním, vyhrážaním sa, či ponižovaním a sarkazmom.

Pasívne správanie je typické pre človeka s nedostatkom sebavedomia a spochybňovaním sa, ktorý potláča svoje názory, pocity a potreby. Potreby druhých sú vždy prednejšie, radšej ustúpi. Následne sa cíti ukrivdene, môže šíriť fámy, klebetiť. Môže sa upínať k dôvodom, prečo veci nefungujú, nespolupracovať, či spomaľovať plnenie cieľov.

Asertívne správanie je uprostred. Ide o zdieľanie svojich názorov a pocitov priamo a bez viny, či ubližovania. Je charakteristické úctou k sebe a ku svojim potrebám a tiež rešpektom k názorom ostatných.

Cieľom každého lídra je nájsť rovnováhu medzi asertivitou a ústretovosťou, a tiež medzi úprimnosťou a diplomaciou.

PasívnyAsertívnyAgresívny
Príliš mäkkýPevnýPríliš tlačiaci
Potlačenie vlastného názoruČitateľný a úprimnýPresadenie vlastného názoru na úkor iných
Slabé hraniceJasné hranicePrekračujúci hranice
VinnýZdravo sebavedomýSamoľúby
Ľahko manipulovateľnýRešpektujúci a majúci rešpektManipulujúci
Skryté nepriateľstvoZdravé vzťahyOtvorené nepriateľstvo
Časté konfliktyBez konfliktovČasté konflikty
Neobľúbenosť medzi ostatnýmiObľúbenosťNeobľúbenosť medzi ostatnými
Stratené príležitostiPríležitostiStratené príležitosti

3 užitočné vety asertívneho lídra

Rýchlou pomôckou pre asertívnu komunikáciu a správanie sú 3 nasledujúce vety použiteľné v živote každého lídra. Ide o 3 situácie: stanovenie priorít, rozhodovanie a konflikt.

  1. „Toto je priorita číslo 1.“

Táto jednoduchá veta dokáže úplne jasne stanoviť čomu sa majú jednotliví členovia tímu venovať. Ľudia majú obvykle na starosti viacero úloh naraz a je dôležité určiť dôležitosť a dať jasné pokyny k práci. V opačnom prípade o tom rozhodnú ľudia podľa svojich priorít a dajú svoju energiu s veľkou pravdepodobnosťou niekam inam, než si prajete. A tu riskujete neplnenie cieľov, nedodržanie termínov, za ktoré zodpovedáte vy samy.

2. „Zvážim to a rozhodnem sa do…“

Akým spôsobom sa rozhodujete pre nápady a návrhy v tíme vy? Hovoríte automatické áno/nie, či založíte nápady do šuflíka na neurčito? Je dôležité, aby vaši ľudia vnímali, že si ceníte ich nápady, myšlienky, názory a že ich beriete do úvahy. K budovaniu rešpektu tiež patrí jasný odkaz, že finálne rozhodnutie robíte ako líder vy. Pokiaľ by totiž nemali ľudia rešpekt, nebudú prijímať vaše rozhodnutia.

3. „Nepáči sa mi spôsob ako komunikuješ, takto to nepôjde.“

V ideálnom svete by bola komunikácia plná vzájomnej úcty. Nie všetci ľudia však vedia zvládať svoje emócie v každej situácii. V hneve a rozrušení môžu reagovať úplne neprimerane, napríklad krikom. Ako líder potrebujete zareagovať pokojne a dať jasne najavo, že takáto reakcia je úplne neprijateľná a nastaviť tak hranice, za ktoré sa ísť nedá.

Ako cvičiť svoju asertivitu 

Či ste líder alebo nie, asertivita sa dá cvičiť a v ďalšej časti nájdete ako na to.

  • Posúďte situáciu

Byť primerane asertívny môže byť odlišne náročné v závislosti od toho, v akej firemnej kultúre firmy pracujete. Iné je to vo firme, kde sa cení razancia a iné napríklad v pokojnom, kreatívnom prostredí.

  • Stanovte si cieľ pre konkrétnu situáciu

Čaká vás dôležitá porada, na ktorej chcete ostatných nadchnúť pre svoju myšlienku? Chcete zmeniť názor tímu na projekt? Stanovte si cieľ vopred a naplánujte si ako budete postupovať. Pomôže vám to premyslieť si taktiku, možné prekážky, zvoliť správne slová a nabrať sebavedomie.

  • Nastavte si zrkadlo a pracujte na sebe

Pozrite sa úprimne na svoju úroveň asertivity. Dosiahli ste v nejakej konkrétnej situácii to, čo ste chceli? Ako primerané to bolo danej situácii? Čo by ste spravili s odstupom času inak? Skúste sa zamyslieť a zhodnotiť pravdivo situáciu. Opýtajte sa na názor ľudí, ktorým dôverujete a požiadajte ich o spätnú väzbu ako asertívne vás vnímali oni.

  • Budujte kvalitné vzťahy a spolupracujte

Buďte dostupný pre všetkých a komunikujte jasne. V mnohých situáciách nemusíte byť ani zvlášť asertívni, potrebujete len vedieť, ako nadviazať dobré vzťahy s kolegami a pochopiť, čo je pre nich dôležité. Je pravdepodobné, že tým, že im pomôžete dosiahnuť tieto veci, ich ovplyvníte a dosiahnete čo chcete.

  • Buďte pozorní

Vždy sledujte, či ste neprekročili hranicu prijateľnej asertivity. Sledujte reakcie ľudí. Najmä z reči tela vieme často odčítať, či vaša reakcia bola primeraná alebo či nevzbudila negatívne reakcie ľudí.

Bežne sa predpokladá, že všetci lídri sú asertívni. Bez rozdielu na pohlavie, vek, či senioritu. Skutočnosť býva ale iná. Občas sa objavujú situácie, kedy to aj lídri prestrelia alebo naopak nemajú síl ísť do presadenia si svojho. Asertivita je zručnosť, ktorú sme nezískali automaticky a potrebujeme sa ju aktívne v priebehu nášho života naučiť. Tak ako veľa iných vecí v živote, tak ani zlepšovanie v asertivite nepríde hneď. Dôležité je vedieť aký význam to má práve pre vás samotných. Mať jasne zodpovedané prečo a ísť postupnými krokmi k zlepšovaniu svojho líderstva cez asertívne správanie.

Chcete si overiť ako ste na tom s vlastnou asertivitou? Skúste náš rýchly test asertivity.

Potrebujete pomôcť s asertivitou? Oslovte nás.