Hore

Reštart firemnej kultúry

Chcete zlepšiť vzťahy vo vnútri firmy a fungovať ako jednotný tím? Chcete hovoriť jedným jazykom či mať lepšie vzťahy so zákazníkmi? Chcete, aby sa k vám hrnuli kandidáti, keď zverejníte pracovný inzerát?

Firemná kultúra je všade odlišná. Líši sa napríklad tým aké sú vo firmách zvyky, presvedčenia, spôsob komunikácie, stereotypy správania. Zdravá firemná kultúra podporuje stratégiu firmy a je jej konkurenčnou výhodou.

Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti Deloitte:  O tom, že dobrá firemná kultúra je potrebná na úspech v podnikaní je presvedčených až 94% manažérov a 88% zamestnancov. Zamestnanci, ktorí si pochvaľujú firemnú kultúru sú šťastnejší a zároveň o 12 % produktívnejší.

Ako na firemnú kultúru?

Poradíme Vám ako na to. Máme osobnú manažérsku skúsenosť so zmenami firemnej kultúry vo veľkých nadnárodných firmách a tiež v lokálnych slovenských firmách, ktorá je našim know-how.

Na zistenie východiskového stavu spravíme analýzu firemnej kultúry. Zistenia vyhodnotíme a navrhneme odporúčania na zmenu a ich zavedenie.

Ďalej pracujeme formou facilitačných workshopov. Motivujeme tímy naprieč firmou k vytvoreniu jednoty. K pochopeniu zmyslu firemnej kultúry a jej vplyvu na chod firmy. Vedieme ich k zadefinovaniu vlastných hodnôt, ktorými chcú žiť a ktoré ich pravdivo definujú čo najlepšie. Takto je zaistené, že ich prijmú a budú rešpektovať.

Zadefinovaním firemnej kultúry práca nekončí. Podporíme vás aj v procese zavedenia hodnôt do každodenného fungovania firmy. Poradíme finty a triky pre interný marketing.

Na záver zmeriame úroveň uskutočnenej zmeny analýzou.

Konkrétny postup práce si s vami odsúhlasíme vopred tak, aby reagoval na vaše potreby a východiskovú situáciu.

Firemná kultúra a ciele

Ako sa navzájom ovplyvňujú firemné ciele a firemná kultúra?


Aké sú výhody riadenej firemnej kultúry?

  • Vytvorenie pracovného prostredia, kde budú vaši ľudia radi pracovať.
  • Väčšie stotožnenie so smerovaním firmy, jej hodnotami a cieľmi.
  • Lepšia komunikácia a kvalitnejšie vzťahy vo vnútri aj so zákazníkmi.
  • Výrazne pozitívny vplyv na výsledky firmy a lojalitu zamestnancov.
  • Zvýšenie atraktivity firmy ako zamestnávateľa a pozitívne PR.

Chcete vedieť ako pracujeme pri tvorbe hodnôt a definovaní firemnej kultúry?