Keď tím vedie toxický líder

V zložitom pracovnom svete zohráva vedenie ľudí kľúčovú úlohu pri formovaní firemnej kultúry a spokojnosti zamestnancov. Zatiaľ čo úspešní lídri môžu inšpirovať a podporovať úspech druhých, keď tím vedie toxický líder, tak je jeho prítomnosť škodlivá pre jednotlivcov, ale aj firmu ako celok.

V tomto článku odkryjeme ako rozpoznať toxických lídrov, aké vážne dôsledky môže mať toxické vedenie a ako zvládnuť toxického lídra.

Rozpoznanie toxického správania lídra

Toxickí lídri sa vo firmách prejavujú v rôznych podobách, ale zdieľajú niektoré spoločné črty a správanie sa, ktoré možno pomerne ľahko identifikovať. Tu je niekoľko znakov toho, keď tím vedie toxický líder:

 • Nedostatok empatie:  Toxickí lídri často neprejavujú dostatok empatie voči členom svojho tímu. Nezaujímajú ich názory a potreby ľudí. Sú ľahostajní k obavám, emóciám a spokojnosti ostatných.
 • Mikromanažment a nadmerná kontrola: Títo lídri majú tendenciu mikromanažovať svojich podriadených, ponechávajúc minimálny priestor pre samostatnosť a individuálny rast.
 • Komunikácia bez otvorenosti a transparentnosti: Toxickí lídri môžu byť neúprimní a skrytí vo svojich zámeroch a rozhodnutiach. Nedávajú jasný obraz o tom, čo sa deje. Môžu používať strach a zastrašovanie namiesto otvoreného a úprimného dialógu.
 • Presúvanie viny:  Namiesto toho, aby toxickí vodcovia prevzali zodpovednosť za vlastné zlyhania, často presúvajú vinu na iných. Málokedy si priznajú svoje chyby.
 • Podnecovanie konfliktov a polarizácie v tíme: Namiesto podpory tímovej spolupráce a harmónie, toxickí lídri môžu aktívne podnecovať konflikty a rozdelenie v tíme. Môžu preferovať rôzne hry a politizovanie či podporovanie rivality na úkor produktívnej spolupráce.
 • Bez uznania úspechu iných:  Toxickí lídri uprednostňujú svoj vlastný úspech pred blahobytom tímu alebo firmy, z dôvodu svojho potreby ochrany svojho vlastného ega. Veria svojmu nároku na uznanie na úkor iných.
 • Nekonzistentné správanie: Toxickí lídri môžu byť nepredvídateľní, svoje postoje, názory a nálady menia náhle, z jedného okamihu na druhý. Typickým správaním je tiež manipulácia.

Je vám to povedomé? Neunáhlite sa! Niektoré z týchto znakov môžu byť prítomné v obmedzenom rozsahu aj u lídrov v zdravej firemnej kultúre. Pokiaľ sa však vyskytujú vo veľkom rozsahu a sú neustále prítomné, môže to byť znak toxického vedenia.

Dôsledky toxického vedenia

Prečo riešiť toxických lídrov a neignorovať signály takéhoto vedenia? Toxický leadership môže mať rozsiahle a vážne dôsledky na firmu, tímy a jednotlivcov. Ide o dôsledky, ktoré si žiadna firma nemôže dovoliť.

 1. Znížená produktivita a výkonnosť: Toxické vedenie môže viesť k nedostatku motivácie, nízkej morálke a zvýšenej fluktuácii zamestnancov, čo spôsobuje zníženú produktivitu a výkonnosť tímu alebo firmy.
 2. Zhoršená spolupráca a komunikácia: Konflikty, neistota a strach, ktoré sprevádzajú toxické vedenie, môžu viesť k zhoršenej spolupráci a komunikácii v tíme. Tí členovia tímu sa môžu cítiť izolovaní, nedôveryhodní a neschopní vyjadriť svoje názory a nápady.
 3. Zvýšený stres a vyhorenie: Neustále vystavenie sa toxickému vedeniu môže spôsobiť zvýšený stres a vyhorenie u zamestnancov. Tí sa môžu cítiť vyčerpaní, frustrovaní a bezmocní v dôsledku neustáleho tlaku a negatívnej atmosféry.
 4. Strata talentu a skúseností: Toxické vedenie môže viesť k odchodu schopných a talentovaných ľudí z firmy, čo vedie k strate cenných skúseností a vedomostí. Táto fluktuácia môže mať dlhodobý negatívny vplyv na úroveň vedomostí a výkonnosti celej firmy.
 5. Poškodenie reputácie: Firma môže utrpieť škodu na svojej reputácii a získaní negatívnej verejnej pozornosti. Tento negatívny obraz môže mať vplyv na schopnosť firmy prilákať a udržať talentovaných ľudí a zákazníkov.

Zvládanie toxického lídra

Ak ste v situácii, kde musíte pracovať s toxickým lídrom, je dôležité hľadať spôsoby, ako sa s tým vysporiadať a minimalizovať negatívny vplyv na seba a svoj tím. Tu je niekoľko možností:

 • UVEDOMENIE. Uvedomte si, že ste v kontakte s toxickým lídrom a porozmýšľajte, ako najlepšie nezdravé správanie okamžite rozpoznať a zvládať.
 • OCHRANA SEBA. V prvom rade chráňte sami seba udržaním svojej profesionality a emocionálnej pohody.
 • ZAMERANIE. Sústreďte sa na to, čo môžete kontrolovať. Zamerajte sa na svoju prácu, svoj tím a snažte sa udržať pozitívnu a produktívnu pracovnú atmosféru.
 • ZDIEĽANIE. Vyhľadajte podporu od kolegov, mentorov a blízkych, ak sa potrebujete vyrovnať so stresom spôsobeným toxickým šéfom. Vyjadrujte svoje obavy a názory jasne a sústreďte sa na konkrétne problémy alebo správanie, ktoré chcete pomenovať – neskĺznite k zovšeobecňovaniu a neoprávnemu kritizovaniu.
 • PODPORA. Spojte sa s kolegami, ktorí môžu mať podobné problémy. Keď tím vedie toxický líder, nebudete zrejme jediní, ktorí si to všimli. Pri riešení komplikovaných situácií môže byť kolektívne úsilie presvedčivejšie.
 • DIALÓG S LÍDROM. Ak je to možné, vyhľadajte stretnutie s týmto lídrom v súkromí a poskytnite mu konštruktívnu spätnú väzbu o jeho správaní. Používajte  tzv. JA JAZYK na vyjadrenie svojich pocitov a obáv. Buďte pripravení na náročnosť rozhovoru a možné popieranie či agresivitu.
 • PODPORA HR. Ak priama komunikácia problém nevyrieši, obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov. Môže poskytnúť usmernenie a v prípade potreby iniciovať formálne riešenie vzniknutej situácie.
 • ZAPOJENIE VEDENIA. Ak je to možné a situácia je neudržateľná, informujte vyššie vedenia alebo ľudí v pozíciách s autoritou, ktorí môžu zasiahnuť a riešiť problém.
 • NOVÉ PRÍLEŽITOSTI. Ak všetko ostatné zlyhá, zvážte preskúmanie príležitostí mimo toxického prostredia. Vaša pohoda a kariérny rast by nemali trpieť kvôli toxickému lídrovi.

Ako na komunikáciu s toxickým lídrom

Akokoľvek budete frustrovaní a nešťastní, zachovajte si profesionálny postoj a komunikujte efektívne. Hovorte otvorene a konštruktívne. Pokúste sa vyhnúť osobným útokom. Zamerajte sa na konkrétne príklady správania, ktoré má negatívny vplyv na vás alebo na tímovú dynamiku.

Buďte pripravení stanoviť si jasné hranice vo vzťahu k neakceptovateľnému správaniu. Pri nastavení hraníc s toxickým lídrom je dôležité používať jasné, a zároveň rešpektujúce a profesionálne formulácie. Tu sú niektoré príklady viet, ktoré môžete zvážiť:

Chcel by som s vami otvorene porozprávať o jednej záležitosti, ktorú som si všimol, a tiež o tom, ako by sme ju mohli spoločne vyriešiť.

Všimol som si, že sú situácie, ktoré spôsobujú určité napätie v tíme. Myslím si, že by sme mali nájsť spôsob, ako toto napätie riešiť a zlepšiť atmosféru v našom tíme.

Chcel by som sa s vami porozprávať o niektorých záležitostiach, ktoré ma znepokojujú, a nájsť spôsob, ako spoločne dosiahnuť lepšie fungovanie pre náš tím.

Som si istý, že môžeme dosiahnuť skvelé výsledky, ak budeme spolupracovať na základe určitých zásad, vzájomného rešpektu a porozumenia.

Nezabudnite: pokiaľ máte obavy z reakcie lídra, zvoľte stretnutie za prítomnosti inej autority.

Máte v rukách moc konať

V závere je dôležité dodať, že identifikácia toxického správania lídra a jednanie s ním sú náročné, ale nevyhnutné pre vaše osobné blaho a tiež pre firmu, v ktorej pracujete. Rozpoznaním príznakov, keď tím vedie toxický líder a vyššie popísanými proaktívnymi krokmi môžete situáciu zvládnuť. Zabezpečíte tým zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie pre seba a svojich kolegov.

Pamätajte, že váš profesionálny rast a šťastie sú dôležité a iba vy máte v rukách moc konať!

Chcete podporiť či poradiť pri zvládaní náročných situácií v pracovnom prostredí? Napíšte nám

Zdroje:

Harvard Business Review – „How to Manage a Toxic Employee“ https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-employee

Forbes – „Dealing with a Toxic Boss“ https://www.forbes.com/sites/mariaminor/2021/04/17/dealing-with-a-toxic-boss/?sh=4730c50318e8

Forbes – “Effective ways to handle a toxic boss” https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/12/29/13-effective-ways-to-handle-a-toxic-boss/

Ďalšie užitočné zdroje:

 • „The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn’t“ od Roberta I. Suttona
 • „Toxic Workplace!: Managing Toxic Personalities and Their Systems of Power“ od Mitchell Kusyho a Elizabeth Holloway
 • „In Sheep’s Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People“ od George K. Simon Jr.