Sila pochvaly a uznania: Aké drahé je neďakovať?

Prejav uznania je hodnotený ako jeden z najsilnejších motivátorov pri práci. Aj keď netvorí žiadnu nákladovú položku, ktorá by nás trápila, často sa na tento motivátor zabúda a je napodceňovanejším faktorom „vo svete čísiel“. Môžete si ako šéf firmy dovoliť neďakovať?

Náklady na nového zamestnanca

Veľa spoločností aktívne rieši mieru fluktuácie. Hľadajú možnosti, ako si v kontexte nedostatku kvalitných ľudí na pracovnom trhu udržať a motivovať zamestnancov. Koľko stojí demotivácia a následný odchod zamestnanca? Podľa štúdie Society for Human Resource Management predstavuje priemerný náklad na nájdenie nového človeka, jeho tréning a zaúčanie 6 až 9-mesačnú mzdu zamestnanca

Pokiaľ má váš nový člen tímu priemernú mzdu 500 Eur, tak vás na začiatku stojí 3 000 – 4 500 Eur. Ak je to 1 500 Eur, priemerný náklad sa pohybuje v rozmedzí 9 000 – 13 500 Eur. Zdá sa vám to neuveriteľné? Poďme si spolu prepočítať, čo tieto náklady predstavujú:

  • odstupné pre odchádzajúceho zamestnanca,
  • nábor a výber nového člena tímu – zahrňte sem náklady na inzerciu, dobu a zodpovedajúcu mzdu strávenu screeningom profilov, vedením pohovorov za účasti priameho nadriadeného, testovaním znalostí a zručností, odpovedaním kandidátom, prípravou podkladov k nástupu, atď.,
  • adaptácia nového zamestnanca – nový člen tímu sa musí pripraviť na novú prácu. To trvá nejakú dobu a zodpovedajúcu mzdu všetkých, ktorí sa zúčastňujú na jeho rýchlom začlenení do tímu,
  • vzdelávanie zamestnancov –  nový zamestnanec zvyčajne prechádza interným školením. Preto sem môžete zahrnúť dobu a zodpovedajúcu mzdu interného školiteľa, náklady na prípadné externé vzdelávanie, prenájom priestorov,
  • znížený výkon – od nového zamestnanca nemôžete okamžite očakávať maximálny výkon. Čas potrebný na dosiahnutie žiaducej úrovne produktivity môže predstavovať až 2 roky (Deloitte),
  • vyšší podiel chybovosti a spomalenie procesov – nová zmena je často spojená s úvodnými chybami zamestnanca, treba s nimi počítať aj v nákladoch,
  • vyššie pracovné zaťaženie ostatných členov tímu kým sa nový zamestnanec nedostane na potrebnú úroveň, ďalší členovia tímu sú zvyčajne pracovne zaťažení oveľa viac. Zahrňte sem náklady na mimoriadne odmeny a nadčasy,
  • zníženie angažovanosti – s bývalými zamestnancami ste sa nemuseli rozísť v dobrom a ostatní členovia tímu môžu dať najavo svoju nespokojnosť. Tá sa prejaví dočasným znížením angažovanosti a výkonu,
  • negatívny vplyv na kultúru firmy ak odchádza niekto dobrý a prínosný, ľudia to vnímajú obzvlášť citlivo. Prečo odchádza? Ide do lepšej firmy? Začnú sa sami seba pýtať, či aj pre nich neexistuje lepšie miesto niekde inde. Podobné situácie môžu nepriaznivo ovplyvniť náladu vo firme a znížiť pracovnú výkonnosť.

Milovníci vzorcov a HR analytík si dokážu náklady na fluktuáciu vypočítať veľmi presne podľa nasledujúceho vzorca:

Cost of Turnover = (Cost of Hiring + Cost of Onboarding and Training + Loss in Productivity) x Number of Employees Lost

Čarovné slovíčko

Zvyšovanie angažovanosti zamestnancov je v súčasnosti obrovskou témou. Mnoho firiem vyvíja neuveriteľné množstvo energie, času a nákladov na aktivity pre zvýšenie motivácie a angažovanosti kolegov a členov tímu.

Nezabúdajte však na silu poďakovania, pochvaly a uznania pre svojich zamestnancov. Pokiaľ ste teda ešte nevyslovili magické slovo „Ďakujem!“ v rámci svojich tímov, neváhajte – naozaj sa to oplatí.

Pre viac informácií nielen k tejto téme nás neváhajte osloviť.