Hore

Stratégia, ciele a riadenie výkonnosti

Vedia vaši ľudia aký cieľ majú splniť a kam ako firma smerujete? Máte nastavenú jasnú stratégiu firmy? Akým spôsobom monitorujete a hodnotíte plnenie cieľov? 

Šéf firmy má dvojakú rolu. Je stratégom – nositeľom vízií o budúcnosti firme a zároveň manažérom, ktorý riadi jej chod. Ako firma rastie, pribúda množstvo činností a každodennej operatívy. Ak šéf firmy venuje svoj drahocenný čas prevažne riešeniu ad hoc požiadaviek a haseniu vzniknutých požiarov, neostáva čas na stratégiu. Kto iný má ale strategicky premýšľať, ak nie ten najvyšší? 

Ako pomôžeme so stratégiou?

My stratégie pomáhame firmám vytvárať. Veríme, že fungujúca firma potrebuje jasnú stratégiu, víziu, smer a ciele. To tvorí základ pre efektívne nastavené procesy a riadenie výkonnosti tímov.


Ako postupujeme pri vytváraní stratégií?

  • Zadefinujeme s vami vašu dlhodobú víziu firmy na trhu. Naformulujeme s vami vašu misiu, ktorá povie vašim ľuďom kam smerujete. Zadefinujeme vaše kľúčové hodnoty, ktorými sa chcete pri každodennej práci riadiť, či už pri komunikácii so zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi alebo aj interne.

  • V ďalšom kroku nadefinujeme vaše strategické ciele.

  • Následne vám pomôžeme nastaviť efektívny systém riadenia výkonnosti naprieč celou firmou. Čo si pod tým predstaviť? Plánovenie – Monitorovanie – Zlepšovanie – Hodnotenie a odmeňovanie.


Chcete vedieť ako práca s nami prebieha?

Ste zvedaví koľko nastavenie stratégie stojí?

Máte záujem o audit riadenia výkonnosti vo vašej firme?