Tipy, ako požiadať o zvýšenie platu

Veľké množstvo ľudí sa domnieva, že má nízke finančné ohodnotenie v porovnaní s ostatnými kolegami či oproti ohodnoteniu v iných firmách. Aj napriek svojmu presvedčeniu však svoje požiadavky zamestnávateľovi nepovedia. Nepredložia svoj návrh, v ktorom by otvorene vyjadrili svoje očakávania a taktiež ani neuvažujú o zmene zamestnania. Dôsledkom je dlhodobá frustrácia a nízka motivácia k práci.

Ponúkame Vám v tejto téme niekoľko tipov, akým spôsobom požiadať o úpravu mzdy, kedy je vhodná chvíľa a ako sa na takýto rozhovor pripraviť. Dozviete sa tiež, akým spôsobom zareagovať na prípadný neúspech vašej žiadosti a ako nezostať dlhodobo nespokojný.

Detailná príprava je základ

Alfou a omegou je dobrá príprava!

Spravte si prieskum trhu. Využite dostupné portály ako napr. https://platy.sk a overte si bezplatne, či je vaša predstava oprávnená. Berte do úvahy regionálne rozdiely, dĺžku vašej praxe, ale aj veľkosť firmy či všetky ponúkané benefity.

Pripravte si svoje výsledky za posledné obdobie a aj za celé pôsobenie vo firme.

Zamyslite sa nad svojimi unikátnymi skúsenosťami a prínosom pre firmu.

Spíšte si vaše konkrétne úspechy pre zlepšenie efektivity, zvýšenie zisku či zákazníckej spokojnosti, zavedené inovácie alebo váš príspevok k budovaniu firemnej kultúry.

Odporúčame zvoliť „reč“ konkrétnych čísel, výsledkov a splnených cieľov, ktoré budete mať aj na papieri. Navyše takúto dôslednú prípravu váš šéf ocení, vy budete mať dostatok argumentov priamo pred sebou a na nič nezabudnete. Taktiež nadobudnete väčšiu sebaistotu, ako keď máte výborný, naviac povolený ťahák na skúške v škole.

Pripravte si niekoľko variant zvýšenia platu, či už budete požadovať percentuálne vyjadrenie hodnoty alebo vyjadrenie v absolútnych číslach.

Pouvažujte aj nad pomerom fixnej a pohyblivej mzdy a ich rôznymi úpravami, či kombináciou. Prípadne vyčíslite pravidelnú odmenu, ktorá by bola súčasťou vášho finančného ohodnotenia.

Nezabudnite zvážiť aj nefinančné benefity, ktoré už tvoria alebo môžu tvoriť do budúcna zaujímavú súčasť vášho ohodnotenia.

Pamätajte, že dohoda musí byť obojstranne výhodná, takže sa oplatí zamyslieť sa nad tým, ako bude uvažovať váš nadriadený. Najlepšie urobíte, ak sa vžijete do jeho role a posúdite, či by ste prijali obdobný návrh od svojho zamestnanca.

Kedy je vhodný čas

Správne načasovanie tohto kroku je ďalším dôležitým prvkom. Môžete využiť príležitosť, ak ste napríklad po:

  • skúšobnej dobe,
  • rozšírení vašich kompetencií,
  • úspešnom ukončení významného projektu,
  • výročí svojho pôsobenia vo firme.

Okrem načasovania je dôležité aj vhodné naplánovanie samotného rozhovoru tak, aby ste neboli rušení a rozhovor prebehol v príjemnej atmosfére. V opačnom prípade radšej presuňte rozhovor na inokedy. Inak zbytočne riskujete, že vaša snaha vyjde nadarmo kvôli okolnostiam, ktoré sa vás možno ani netýkajú.

Akú formu komunikácie zvoliť

Ďalším dôležitým krokom je zamyslenie sa nad tým, ako celú požiadavku komunikovať nadriadenému.

V prvom rade je potrebné, aby ste boli odhodlaný a pevný vo svojom presvedčení a postoji predovšetkým vy sami.

Je dôležité vziať do úvahy, že pracovný pomer je väčšinou dlhodobá záležitosť a mali by ste sa pokúsiť o zachovanie dobrého vzťahu. K tomu nám môže byť veľmi nápomocná otvorená komunikácia.

Môžete tu uplatniť predovšetkým asertivitu s jasným definovaním toho čo chceme a čo nie a zásady efektívneho dosiahnutia dohody.

Čím argumentovať

Vopred sa pripravte na to, aké námietky a otázky môžete od šéfa očakávať. Spíšte si ich a vytvorte si silné argumenty, ktoré podložíte reálnymi výsledkami. Byť pripravený na všetky možné typy prekážok sa vyplatí, budete mať väčšie sebavedomie a presvedčivejšie vystupovanie.

Budete mať navrch, ak budete vystupovať ako partner a nie ako zúfalec, ktorý je v roli obete, ktorá citovo vydiera či hrozí odchodom. Zachovať si svoju dôstojnosť je iste cieľom oboch strán, keďže téma peňazí v kombinácii s vnímaním svojej ceny pre firmu je veľmi citlivá.

Vyskúšajte si rozhovor nanečisto

Aby ste sa aj vy sami cítili lepšie a odbúrali možný stres, môžete si pomôcť aj tým, že si celý rozhovor vyskúšate napríklad doma s partnerom, nanečisto. Budete si môcť vyskúšať použiť argumenty, prezentovať svoj návrh a vyjadriť svoje očakávania a vypozorovať, čo sa ešte dá vylepšiť. Osvojíte si tým vhodné slová a reakcie. Možno vás navyše napadne aj niečo nové, čo môžete ešte využiť v argumentácii.

Čo ak to nevyjde podľa vašich predstáv

Nič sa nedeje, zachovajte hlavne chladnú hlavu! Zvážte dôvody, ktoré vám nadriadený predloží, ak váš návrh odmietne.

Ak vám podmienky nebudú vyhovovať a skutočne budete presvedčený o tom, že vaša hodnota je vyššia, máte na výber aj z iných možností na trhu práce.

Ak sa vám však vo firme páči, vezmite si dostatok času na premyslenie možnej dohody a prediskutujte ju veľmi otvorene s nadriadeným. Môže sa stať aj to, že úprava platových podmienok bude neskôr, po splnení zadanej úlohy alebo doplnení vzdelania či zručností.

Radi vám v tejto téme v Improvera pomôžeme. Máme skúsenosti s riadením ľudských zdrojov a poskytujeme firemné aj individuálne konzultácie, či už ste zamestnanec alebo zamestnávateľ. Napíšte nám!