Zlepšite tímové vzťahy pomocou 360 stupňovej spätnej väzby

„Načo 360 stupňová spätná väzba? Moji ľudia mi hovoria všetko.“

Ste si tým istí? Výsledky totiž ukazujú, že zvyčajne nehovoríme to, čo si skutočne myslíme. Dôvodov je veľa. Z pohľadu zamestnanca to môže byť napríklad strach otvorene pomenovať veci, neochota čeliť konfrontácii s nadriadeným alebo dokonca strata viery v zmenu k lepšiemu.

Možno to naozaj nie je váš prípad a spätnú väzbu si odovzdávate hladko, pretože u vás panuje vysoký stupeň vzájomnej dôvery. Čo však v prípade, že potrebujeme získať pohľad z viacerých strán – od nadriadeného, kolegov aj členov tímu zároveň?

360 stupňová spätná väzba je rýchla a spoľahlivá

Hodnotitelia pri nej anonymne priraďujú známku k vopred stanoveným tvrdeniam. Vytvára sa tak bezpečné prostredie na poskytnutie spätnej väzby napr. manažmentu. To sú dôvody, prečo sa 360-stupňová spätná väzba využíva už od r. 1940 ako efektívny manažérsky nástroj.

Kedy využiť 360-tku?

Potrebujete zmerať kompetencie vašich zamestnancov? Chcete odhaliť príčinu nefunkčnosti vášho tímu? Potrebujete zistiť efektívnosť školení či vybrať správne vzdelávanie do budúcna? Alebo len chcete zlepšiť odovzdávanie spätnej väzby medzi zamestnancami a manažérmi? V týchto prípadoch je pre vás 360 stupňová spätná väzba tou správnou voľbou.

Čo vám prinesie?

 1. Konštruktívnu spätnú väzbu z viacerých uhlov pohľadu
 2. Zvýšenie sebauvedomenia jednotlivca a podporu jeho osobného rozvoja
 3. Vyjasnenie správania v konkrétnych situáciách
 4. Naštartovanie vzájomného dialógu a kultúry spätnej väzby
 5. Zlepšenie pracovných vzťahov a tímovej spolupráce
 6. Zosúladenie priorít tímu a zefektívnenie procesov
 7. Odhalenie rastového potenciálu a skrytých talentov
 8. Zvýšenie výkonnosti jednotlivcov a tímov

Ako 360-tka prebieha?

 • KROK 1: DIZAJN PRIESKUMU

Pri prieskume využívame know-how renomovanej partnerskej firmy, čo našim klientom zaručuje vysoký štandard a profesionalitu. Prieskum prispôsobujeme potrebám klientov. Spoločne nastavíme časový harmonogram a jazyk pre hodnotenie, zvolíme účastníkov prieskumu a navrhneme kľúčové kompetencie pre hodnotenie.

 • KROK 2: ZBER DÁT

Pri zbere dát dbáme na zaistenie transparentnosti procesu a anonymity hodnotiacich. Poskytujeme telefonickú a emailovú technickú podporu. Sledujeme priebežné vyplnenie a podľa potreby posielame naše pripomienky.

 • KROK 3: GENEROVANIE REPORTOV

Reporty generujeme bezprostredne po ukončení prieskumu. Reportami ale projekt nekončí – poznanie je iba začiatkom pre rozvoj a zmenu.

 • KROK 4: INDIVIDUÁLNE KOUČOVANIE

S každým hodnoteným účastníkom absolvujeme stretnutie na objasnenie rôznych pohľadov vnímania úrovne kompetencií. Podporujeme sebauvedomenie a zameriavame sa na silné stránky. Hodnotený definuje oblasti, v ktorých by sa chcel v budúcnosti zlepšiť.

 • KROK 5: ODPORÚČANIA NA ZMENU A PLÁN PRE ROZVOJ

Záverečná správa je podkladom pre ďalší rozvoj jednotlivcov a tímu. Zahŕňa možné zmeny v riadení a pri nastavení procesov vo firme. 

Čo všetko získate s 360-tkou od IMPROVERY?

 • Kompletný outsourcing
 • Prispôsobenie sa vašim potrebám
 • Úvodné zaškolenie účastníkov
 • Technickú podporu
 • Rýchle vyplnenie dotazníkov u viacerých hodnotených naraz
 • Validitu výsledkov a anonymitu
 • Ľahko čitateľné reporty
 • Individuálne koučovanie pri interpretácii reportov
 • Nastavenie plánov rozvoja
 • Efektivitu využitia vašich nákladov

360-stupňová spätná väzba nie je iba suchým zberom dát. Je naštartovaním vzájomnej diskusie, zmeny a rozvoja vo firme. Ak sa aj vy niekedy rozhodnete využiť tento manažérsky nástroj, využite ho maximálne v prospech vás a vašich zamestnancov. Vráti sa vám to spokojnosťou na oboch stranách.

Chcete sa dozvedieť viac? Napíšte nám a zlepšite aj vy tímové vzťahy pomocou 360 stupňovej spätnej väzby.