12 užitočných tipov, ako motivovať svojich ľudí

Slabá motivácia ľudí vo firme ubližuje biznisu. Vysoká motivácia naopak naštartuje biznis ako rýchlo letiacu raketu. Má totiž priamy vplyv na výkon ľudí, produktivitu práce a následne aj na výsledky firmy. 

Možno si teraz poviete: „To je super, to chcem!“ Aké jednoduché by bolo, keby existovala jedna vec, ktorou firma zvýši motiváciu svojich zamestnancov. Také ľahké to však nie je. Chcete vedieť, na čo všetko má vplyv motivácia a čo robiť pre jej zvýšenie? Čítajte ďalej. 

Motivácia je hnacím motorom firmy

Motivácia je odhodlanie ľudí niečo spraviť – hnací motor fungovania firmy. Ešte vyšším stupňom motivácie je angažovanosť. Angažovaní ľudia sú stotožnení s firemnými cieľmi a hodnotami. Sú ochotní spraviť pre firmu niečo navyše a premýšľajú, ako fungovanie vo firme zlepšiť. Toto sa podľa štúdie CIPD deje, keď sú ľudia vo firme angažovaní:

 • Zvyšuje sa ich výkonnosť, produktivita, retencia zákazníkov a profit firmy
 • Zlepšuje sa kvalita služieb
 • Znižuje sa počet konfliktov na pracovisku, fluktuácia a chorobnosť
 • Prichádzajú nové nápady a inovácie

Je teda jasné, že firemné ciele sa oveľa ľahšie dosahujú s ľuďmi, ktorí sú motivovaní a angažovaní. Ale ako ich motivovať? 

Užitočné tipy na zvýšenie motivácie, ktoré fungujú

 1. Skúmajte, čo motivuje vašich ľudí.

Na každého jednotlivca funguje niečo iné, preto sa pýtajte a skúmajte. Môžete to tiež presne zistiť pomocou osobnostnej diagnostiky. Inou alternatívou je zamestnanecký prieskum, pomocou ktorého zistíte, čo je dôležité práve vo vašej firme. Zároveň získate informáciu, ako vnímajú úroveň jednotlivých motivátorov vaši ľudia. 

 1. Dajte ľuďom férovú mzdu.

Pokiaľ ľuďom nedáte spravodlivú mzdu, všetko je zbytočné. Benefity, super vzťahy aj atraktívne firemné priestory. Ľudia potrebujú zarobiť toľko, aby si mohli zaistiť svoje potreby. Potrebujú tiež vnímať, že dostávajú toľko, koľko si za svoju prácu zaslúžia. Ideálne je, ak sa vaše predstavy stretnú v jednom bode.

 1. Povedzte im, čo sa od nich očakáva.

Ak očakávame nejaký výsledok práce, je na mieste vopred a jasne ho definovať. Povedzte preto ľuďom, aké výsledky očakávate od nich aj od celého tímu. Práve táto fáza sa vo firmách často podceňuje, čo vedie práve k nedostatočnému výkonu.  

 1. Budujte vzájomnú dôveru.

Dôvera je základným pilierom všetkých vzťahov. Ako uvádza F. Covey v knihe 7 návykov skutočne efektívnych ľudí: “S dôverou sa zrýchľujú procesy a znižujú náklady firmy.” Naopak nedôvera so sebou prináša zbytočný mikromanažment a neustály dohľad nad ľuďmi. 

 1. Budujte pekné medziľudské vzťahy.

Mnohí ľudia si v práci vytvárajú kamarátstva na celý život. Dobré medziľudské vzťahy súvisia s ochotou s niekým spolupracovať. „Spolu” totiž znamená efektívnejšie. Vzťahy sa dobre utužujú na neformálnych stretnutiach a teambuildingoch. A čo líder? Od lídra potrebujú ľudia cítiť, že mu na nich záleží ako na ľuďoch, že ich rešpektuje a vypočuje si ich.

 1. Veďte otvorenú komunikáciu.

„Keď si spokojný, povedz to. Keď to tak nie je, povedz mi to na rovinu, nech sa môžem zlepšiť a robiť svoju prácu čo najlepšie.“ Poskytovanie spätnej väzby zo strany šéfa má obrovský význam. Mali by sme ho vykonávať priebežne, podporujúco a adresne. Podľa AON Hewitt si na otvorenej komunikácii zakladajú najmä mileniáli.

 1. Dajte práci vyšší zmysel.

Ľuďom záleží na tom, kam firma smeruje a aká je jej misia. Dôležité je zapojiť ľudí do napĺňania misie firmy a rozprávať o tom, akým spôsobom prispieva každý jeden zamestnanec k jej splneniu. 

 1. Naučte sa oceniť prínos.

Nemusíte ľudí vymenovať za zamestnancov mesiaca a čakať na vianočný večierok s vyhlásením tých najlepších. Keď sa niekomu niečo podarí, povedzte mu to ako lídri hneď a medzi štyrmi očami.

 1. Dávajte výzvy a nechajte vyniknúť.

V pracovnom živote sa často opakujú rutinné činnosti. Každý zamestnanec by však mal z času na čas čeliť nejakej výzve. Nová rola, nový projekt, nová samostatná úloha – je veľa príležitostí, ako sa naučiť niečo nové a zároveň vyniknúť. Práve vtedy často mnohí prekvapia a odkryjú svoj talent. 

 1. Dbajte na starostlivosť o seba.

Byť dlhodobo úspešný a motivovaný znamená aj vedieť, kedy si treba odpočinúť. Je úlohou lídra, aby vedel odhadnúť vyťaženie svojich ľudí a vedel, kedy je potrebné znížiť tempo a venovať sa oddychu, svojim blízkym a svojim záľubám.

 1. Investujte do vzdelávania.

Ľudia chcú firmu, ktorá sa zaujíma o ich rozvoj. Firmu, ktorá rastie a zlepšuje sa aj cez znalosti a zručnosti svojich zamestnancov, ktoré rozvíja.

 1.  Leadership je kľúčový. 

Kam firma smeruje a ako to vo vnútri funguje závisí od šéfa a jeho najbližších rytierov v zbroji. Svojimi hodnotami a presvedčeniami formujú tzv. firemnú kultúru. Ľudia veľmi citlivo vnímajú, ako sa ich líder správa. Správajte sa preto tak, aby boli na vás a vašu firmu hrdí. Len vtedy o nej budú pozitívne rozprávať, odporúčať ju ďalej, budú ochotní pracovať aj navyše a doslova za firmu aj dýchať. 

Ak ešte stále tápate v tom, ako motivovať svojich ľudí, radi vám s tým pomôžeme a spolu zefektívnime výkon vašej firmy. Oslovte nás.