Ako zvládnuť návrat z domu do kancelárie

Návrat do kancelárie je pre mnohých splneným snom. Celý rok sme sa pokúšali prispôsobiť práci z domova a chýbala nám sociálna interakcia. Rok je však dlhá doba, a tak sa nemôžeme čudovať, že mnohí zamestnanci si na prácu z domu zvykli. Návrat do kancelárie je pre nich náročný. Našťastie existujú tipy a triky, ako návrat zvládnuť. Hneď na začiatku si musíme položiť zásadnú otázku. Chceme opäť kompletný návrat do kancelárie alebo vieme efektívne fungovať aj s úplnou či čiastočnou prácou z domu?

Zamerajte sa na jasné stanovenie podmienok

Riadenie a organizácia práce boli pri prechode z kancelárie na prácu z domu mimoriadne náročným krokom. Inak tomu nie je ani v opačnom prípade. Skôr, ako sa vrátite do kancelárie, je potrebné vyjasniť si všetky podmienky. Ako bude prebiehať návrat? Čo všetko je potrebné pred začatím práce v kancelárii zariadiť? Čo z režimu práce z domu vieme zachovať aj naďalej? Ako zvýšiť motiváciu ľudí pre návrat do kancelárie? Bez správnej organizácie a zodpovedanie dôležitých otázok nebude návrat a pracovné nasadenie ľudí plynulé.  

Upravte rutinu, ktorú ste si vytvorili pre prácu z domu

V uplynulom roku sme prišli na to, že pracovať doma nie je také jednoduché, ak nemáme správne stanovené priority a naplánované úlohy. Mnohí z nás si vytvorili novú rannú, pracovnú i večernú rutinu, ktorá nám zjednodušovala celkové fungovanie.

Pokúste sa svoju rutinu aplikovať i na návrat do práce. Ak ste si každé ráno uvarili kávu, pripravili raňajky a vrhli sa na pracovné maily, môžete v tom pokračovať. Raňajky i kávu si pripravte už doma a vezmite si ich so sebou. V práci si môžete dopriať spoločné raňajky s kolegami a pustíte sa do pracovných správ a úloh rovnako, ako by ste to urobili doma.

Zvážte niekoľko dní v týždni prácu z domu

Rím nebol postavený za jeden deň. Tak hovorí staré príslovie. A tak nemôžeme očakávať, že práca v kanceláriách bude možná z jedného dňa na druhý. Až 83% zamestnávateľov v prieskumoch uvádzalo, že práca z domu mala na ich spoločnosť pozitívny dopad. Zamestnanci sa cítili menej pod tlakom a paradoxne venovali svojej práci viac pozornosti ako v kancelárii. Dohodnite sa, koľko dní v týždni by ste sa mali nachádzať v kancelárii a koľko dní budete pracovať z domu. Kombinovaná práca má často lepšie výsledky, ako tlačiť na prácu v kancelárii.

Vytvorte priestor, do ktorého sa chcete pravidelne vracať

Jeden z prvých krokov, ktoré sme doma podnikli, bolo vybavenie domácej kancelárie. Kľúčové bolo pohodlie a príjemná atmosféra. Rovnaký krok urobte i vo svojej práci. Upracte kanceláriu a zbavte sa nepotrebných papierov a odpadu. Vyčistíte tak nielen svoj stôl, ale i myseľ. Ideálne je, ak v kancelárii investujete i do ergonomických stoličiek a polohovateľných stolov, ktoré budú menej zaťažovať vašu chrbticu.

Pobite sa so sociálnou úzkosťou  

Chýbajúci sociálny kontakt bol jedným z hlavných problémov práce z domu. Počas roka sme si však zvykli uzavrieť sa do svojich bublín. Náhly nápor kontaktu s ľuďmi v kancelárii, môže v mnohých vyvolať sociálnu úzkosť. Odborné štatistiky uvádzajú, že sociálnou fóbiou trpí až 13% populácie. Toto číslo neustále rastie.

So sociálnou fóbiou si skúste poradiť nasledovne:

  • postupným nabiehaním na pracovný režim v kancelárii, najprv v podobe 2 dni v práci a 3 dni doma a neskôr navýšenie počtu dní v práci,
  • vytvorením tichých miest, kde majú ľudia možnosť byť v tichu a/alebo osamote,
  • otvorenou komunikáciou na túto tému naprieč firmou,
  • zorganizovaním teambuildingu,
  • podporou pre spracovanie úzkostných myšlienok napríklad formou psychológa na telefóne alebo relaxačnými cvičeniami.

Z hľadiska zvládania sociálnej fóbie a úzkosti je ideálnym krokom striedať režim v kancelárii s prácou z domu. Postupné začlenenie má v tejto oblasti lepší vplyv ako rýchly nábeh na prácu v kancelárii. S týmito krokmi kráča ruka v ruke i zvýšenie motivácie. Snažte sa zvykať si postupne a vyhnite sa rýchlym a unáhleným krokom.

Chcete viac inšpirácií ohľadom návratu do kancelárií a remote work? Oslovte nás.