Asertivita: Ako pomocou nej vylepšiť svoj prejav a prezentačné schopnosti?

Chceli by ste sa vo svojej kariére pohnúť vpred, no brzdia vás vaše nedokonalé komunikačné schopnosti? Chceli by ste konečne raz vyjadriť svoj úprimný názor na firemnom stretnutí alebo prezentovať ako prirodzený rečník? S týmto všetkým vám pomôže asertívna komunikácia. 

V komunikácii vieme pomenovať tri štýly, ktoré zvyčajne automaticky využívame: pasívny, agresívny a asertívny. V prvých dvoch prípadoch môžeme skĺznuť k nežiaducim reakciám a emóciám zúčastnených. Ako ale jednoducho a prirodzene využiť a osvojiť si ten odporúčaný, asertívny spôsob vystupovania a komunikovania, o ktorom sa aj v biznis svete toľko hovorí? Asertivita je totiž spôsob správania, ktorý nám umožní presvedčivou formou povedať to, čo cítime, potrebujeme alebo chceme. Ako to spraviť bez toho, aby sme v iných vyvolávali pocit, že sú do niečoho nútení?

K asertivite cez kontrolu emócií

Pre nás ľudí sú pocity nesmierne dôležité. Práve na základe emócií rozhodujeme o našom budúcom konaní a postojoch. Ak si myslíme, že rozhodnutia robíme na základe racionálnych faktov, tak sme na omyle. Faktami si už iba sami pre seba zdôvodníme, prečo sme sa tak alebo inak rozhodli.

Preto hrá takú dôležitú rolu kontrola nad našimi emóciami v správaní, konaní, prezentovaní sa a komunikácii.

Čo nám prináša asertivita

  • Tým najvyšším zmyslom asertívneho správania pre každého z nás je zdravá miera sebavedomia a sebaistoty, vyjadrenie rešpektu ostatným a takisto získanie rešpektu od ostatných.
  • Asertívne správanie dokonca prináša schopnosť udržať si sebaúctu a sebakontrolu aj v takých ťažkých situáciách, keď pociťujeme tlak a úzkosť z okolia, čo môže viesť k dojmu, že prestávame takúto  situáciu zvládať.
  • Je to jeden zo spôsobov, ako riešiť záťažové situácie v medziľudských vzťahoch a v konfliktoch.
  • Asertivita však nie je zázrak, ani reklama, ktorá sľubuje niečo nemožné a nadľudské, čo nik nedokáže splniť. Učiť sa asertivite znamená učiť sa komunikácii. Učiť asertivite seba, ale aj iných, znamená spolupodieľať sa na vytváraní ľudskej dôstojnosti v dlhodobej perspektíve.

6 krokov k asertivite

Poďme si ukázať jednoduché kroky, ktoré nám pomôžu asertívne konať v praxi. 

1. Vyjadrime priamo „nie“ či nesúhlas. Pokiaľ nesúhlasíme, nič nezakrývajme. Povedzme to priamo a vymedzme jasne svoje hranice. Vyhnime sa pri tom kritike.

2. Nesúďme druhých, hovorme o našich pocitoch. Neobviňujme, nekritizujme, snažme sa neútočiť. Namiesto toho hovorme o našich pocitoch a vnímaní situácie.

3. Hovorme o dôsledkoch správania pre nás. Povedzme druhej strane o tom, čo nám vzniknutá situácia spôsobuje.

4. Diskutujme a žiadajme o jasnejšie vysvetlenie, ak to potrebujeme. Nenechajme sa zahnať do kúta, ak sa komunikácia zvrtne do nám nejasnej roviny. Aj druhá strana bude vidieť naše odhodlanie, záujem a otvorený postoj. Zároveň dáme jasný signál o hraniciach, ak by druhá strana jednala neeticky.

5. Zaraďme do komunikácie otvorené otázky, ktorými nechávame priestor iným na slobodné sebavyjadrenie bez nášho ovplyvňovania. Zároveň sa dozvieme viac a môžeme lepšie pochopiť človeka aj z ľudskej stránky.

6. Ponechajme otvorené dvere aj iným možnostiam. Vnesieme do celej situácie flexibilitu a možnosť robiť zmeny, nájsť kompromis a vedieť sa prispôsobiť.

Asertivita ako návyk

Ako toto všetko dostať do svojich každodenných návykov, aby sme si mohli povedať, že už asertívne konáme a nielen o asertivite hovoríme? Je to tá najnáročnejšia časť procesu učenia sa.

Keď sa o technikách asertívneho správania dozvieme na školeniach a vyskúšame si ich na tréningu, často v praxi aj napriek tomu konáme prvými dvomi spôsobmi komunikácie, teda pasívne, či agresívne.

Prečo je to pre nás náročné? Jednoducho tak funguje náš mozog. Náš mozog jedná prirodzeným spôsobom, presne opačne, ako asertívne. Snaží sa nás tým chrániť pred možnými hrozbami – zaútočiť alebo utiecť.

Práve preto je potrebné tejto fáze osvojovania si nových návykov venovať špeciálnu pozornosť. Trvá to dlhšie, približne 2-3 mesiace. V tomto období je vhodné intenzívnejšie, takmer na denno-dennej báze pozorovať svoju komunikáciu, svoje reakcie a vyhodnocovať ich. Dôslednou, poctivou sebareflexiou vieme dosiahnuť naozaj pozoruhodné výsledky.

Veľmi cenná je aj spätná väzba z okolia. Treba ju však vedieť prijať ako dar. Teda asertívne.

Ak sa Vám podarí zotrvať a nájsť v sebe motiváciu a inšpiráciu pracovať na tejto zmene, asertivitu si jednoducho zautomatizujete a stane sa Vašou súčasťou.

Čo je dôležité si uvedomiť na záver?

Asertívne správanie je dlhodobá záležitosť, nie „rýchlokurz“ geniality. Niekedy trvá aj roky, kým sa naučíme používať asertívne správanie v každodennom osobnom a pracovnom živote.

Asertivita je cestou uplatnenia ľudských a slobodných princípov v našom správaní a konaní. Idúc po tejto ceste sa čoraz viac približujeme k sebarealizácii, osobnostnému rastu a primeranému hodnoteniu nášho správania.

Neexistuje však žiadna šablóna, všeobecne platná pre život. Nemôžeme teda poskytnúť jednoznačný návod na to, ako konkrétne má človek konať, čo má považovať za dobré a čo za zlé.

Devízou však je, ak asertivitu zvládneme zakomponovať do svojho života takým spôsobom, že bude osožná nielen pre nás samotných, ale aj pre ostatných ľudí okolo nás.

Zaujíma vás viac o technikách pre asertívnu komunikáciu? Oslovte nás.