Hore

Koučovanie lídrov

improvera

Riadenie firmy a vedenie tímov so sebou prináša zodpovednosť a dôležité rozhodnutia. V mnohých chvíľach je ťarcha iba na osobe majiteľa, či lídra. Preto nie je vôbec prekvapivé, že aj majitelia firiem, či lídri tímov potrebujú vo svojej osamelosti „ucho“ na vypočutie, na usporiadanie si svojich myšlienok, na duševný wellness. 

Inokedy je impulzom pre vyhľadanie kouča rozhodovanie sa v náročných situáciách, zvýšenie výkonnosti či zlepšovanie fungovania firmy, efektivita procesov a zlepšenie vzťahov v tíme. Silnou pohnútkou býva aj túžba posunúť sa, rozvíjať a byť lepším lídrom.

Kedy lídri vyhľadávajú kouča?

Existujú 4 hlavné situácie, v ktorých lídri vyhľadávajú kouča:

  1. Potreba rozhodnúť sa
  2. Zvýšenie výkonu a efektivity
  3. Zlepšenie vzťahov
  4. Osobnostný posun a rozvoj

Aké druhy koučingu u nás nájdete?

Tematicky najčastejšie ide o biznis koučing, tzn. naštartovanie a zlepšovanie podnikania pre majiteľov malých, stredných a „startupových“ firiem, manažérsky (executive) koučing zameraný na rozvoj manažérskych a vodcovských zručností a vzťahov a výkonnostný (performance) koučing podporujúci výkon, zlepšujúci výsledky a celkovú efektivitu práce. 


Kouč vs. Mentor


Na čom si zakladám?

Som Martina Belišová som certifikovaným koučom a členom Slovenskej asociácie koučov, SAKO.

Pri koučovaní využívam metodiku Brief Coaching s koreňmi vo švajčiarskom inštitúte Solutionsurfers. Ide o koučovanie zamerané na riešenie, „solution focused brief coaching“. Vďaka tomuto prístupu je koučovanie efektívne a zamerané na rýchle pokroky klienta v krátkom čase. 

Mimoriadny dôraz kladiem najmä na budovanie dôvery a mlčanlivosť. Za rovnako dôležité považujem spoľahlivosť, skutočné počúvanie a úplnú akceptáciu toho, čo líder potrebuje skutočne riešiť. 

Koučovanie totiž vnímam ako partnerstvo medzi koučom a koučovaným, ktoré si cením nadovšetko.

Viac o mne tu.


Ako prebieha samotné koučovanie?

Koučovanie je špeciálna forma rozhovoru. Kouč kladie koučovanému otázky, ktoré ho vedú k premýšľaniu, skúmaniu možností a hľadaniu vlastnej cesty k dosiahnutiu cieľa. Kouč nikdy nedáva rady a návody, čo má klient spraviť. Silne dôveruje klientovi, že on sám je odborníkom na svoj súkromný aj pracovný život a má dostatok vlastných poznatkov a skúseností na to, aby našiel správne riešenie. 

Kouč je sprievodcom na ceste klienta k jeho cieľu a dokáže maximalizovať jeho vlastný potenciál.

Ak hľadáme niekoho, kto nám pomôže nájsť svoj cieľ, objaviť možnosti ako ho naplniť a prevziať zodpovednosť na ceste k nemu, kouč je tá správna voľba.


Čo je zvyčajne výsledkom koučingu?

  • Objavenie, čo chcete ako líder skutočne dosiahnuť
  • Uvedomenie si, čo dokážete a na čom môžete stavať
  • Odkrytie vašich možných riešení
  • Prevzatie zodpovednosti za to, že splníte cieľ
  • Stanovenie konkrétnych krokov na najbližšie obdobie
  • Váš posun alebo zmena v správaní, zručnostiach či výkone

Máte záujem o koučovanie?