V čom sa rozvíjať ako líder

Keď som si zadala do svojho vyhľadávača pojem leadership, ponúkol mi 2 750 000 000 výsledkov. Informácií je dosť veľa, relevantnosť otázna. V rámci koučovaniakonzultácií stretávam stále mnoho manažérov, ktorí hľadajú odpovede ako sa stať lídrom, či aktívnych lídrov, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti a nevedia ako uchopiť svoj rozvoj. Zároveň môžeme pozorovať určitý paradox. S počtom školení na leadership a rastom nákladov na rozvoj lídrov nám úmerne nerastie dôvera v lídrov. V čom je skryté tajomstvo ako sa stať dobrým lídrom? V čom sa mám ako líder rozvíjať? Čo očakávajú mnou vedení ľudia?

Leadership v jaskyni a vo firme funguje rovnako

Z histórie ľudstva je známe, že úspech prežitia je spojený s fungovaním v skupinách. Ľudia v skupine potrebujú na jednej strane spolu vzájomne vychádzať a vytvárať tak bezpečie skupiny. Na druhej strane musí skupina napredovať, vyhrať v konkurenčnom súboji „o zdroje“ a zvýšiť tak šancu na svoje prežitie. Akým spôsobom tieto dva aspekty skupina dosiahne, určuje líder. Platilo to takto v jaskyniach a platí to aj vo firmách.

Leadership je schopnosť lídra motivovať skupinu dosiahnuť spoločný úspech. Je o poskytnutí smeru a spolupráci na ceste k spoločnému cieľu. Byť lídrom nie je o pozícii uvedenej na vizitke alebo v podpise emailu. Je viac o spôsobe akým líder ovplyvňuje ľudí okolo seba.

Ako zistím, či som dobrý líder

  • Máte výsledky? Základným indikátorom je, či ako tím dosahujete výsledky. Pokiaľ výsledky nedosahujete, nenaplnili ste základný predpoklad vodcovstva a skupina vám pravdepodobne čoskoro prestane veriť, že ste tým správnym lídrom.
  • Nasledujú vás ľudia? Veľa lídrov si o sebe myslí, že sú tými správnymi lídrami na správnom mieste. V skutočnosti je jedno, čo si myslí líder. Kľúčové je, či si to myslia ľudia, ktorých vediete. Oni sami určujú, či vás budú nasledovať alebo vás budú iba ticho trpieť. Ak by sme chceli zistiť názor ľudí objektívnym meraním, efektívnym nástrojom je 360 stupňová spätná väzba.
  • Viete o svojich prednostiach a slabinách? Obvykle platí, že čím vyššia pozícia, tým menej kvalitnej a/alebo pravidelnej spätnej väzby. To môže byť nebezpečné hlavne v prípade, že má líder nižšiu schopnosť sebareflexie a zároveň je výrazne ambiciózny. Motivácia k rozvoju môže byť nízka.

Mnoho lídrov naopak prichádza s otázkou, v čom sa majú rozvíjať. Zároveň sa chcú odraziť od objektívnych, merateľných parametrov. Vtedy volíme osobnostnú diagnostiku podľa R. Hogana dizajnovanú špeciálne pre pracujúcu populáciu. Je výnimočná v tom, že nehodnotí osobnosť človeka, ale výsledkom je obraz reputácie, ktorú svojim správaním človek vytvára vo svojom okolí. Poukazuje na silné stránky, ktoré používame v dennej rutine pri dosahovaní našich cieľov, slabé stránky, ktoré sa prejavujú v strese a hodnoty lídra. Na základe výsledku je možné určiť konkrétne odporúčania na rozvoj pre vyššiu efektivitu lídra.  

Čo majú lídri spoločné

V spoločnosti Winsborough bol robený výskum na určenie spoločných charakteristík lídrov. Výskum bol uskutočnený na 151 CEO práve pomocou osobnostnej diagnostiky podľa R. Hogana.

Z výskumov vyplýva, že lídri sú oproti bežnej pracujúcej populácii stabilnejší a vyrovnanejší, oveľa konkurencieschopnejší a ambicióznejší. Sú viac taktní k ostatným ľuďom a orientovaný na formálne vzdelávanie.

Tento výskum tiež ukázal, že lídri nie sú viac zvedaví, ani kreatívni. Oproti bežnej populácii tiež nevyčnievali v plánovaní ani organizácii.

Nie sú ľuďmi, ktorí sa stažia potešiť všetkých. Bolo medzi nimi výrazne menej perfekcionistov než v bežnej populácii ľudí. Viac veria ľuďom a majú emócie pod kontrolou.

V hodnotách sú viac orientovaný na tvrdú prácu a tradície.     

Čo očakávajú ľudia

Pokiaľ by sme mali zhrnúť z 360 stupňovej spätnej väzby kľúčové atribúty, na ktorých ľuďom pod vedením lídrov záleží najviac, tak sú to tieto:

  1. Smer. Vie líder nadefinovať víziu a misiu? Vedia ľudia akým spôsobom môžu prispieť k naplneniu víziu?
  2. Kompetentnosť. Má líder potrebné znalosti a skúsenosti pre vedenie? Vie efektívne nakladať so zdrojmi?
  3. Integrita. Robí líder to čo vraví? Nevyužíva pozíciu vo svoj prospech? Nezavádza a neobviňuje zo zlyhania iných?
  4. Rozhodovanie. Robí líder efektívne rozhodnutia pre úspech z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska? Vie sa poučiť z chýb? Vie spraviť nápravu, ak je to potrebné?

V čom sa rozvíjať ako líder

Z vyššie uvedeného vyplýva, že základný pilier tvorí osobnosť lídra a self-manažment. Pokrýva veci ako je odvaha, optimizmus, asertivita, schopnosť riadiť svoje emócie a správanie, ale aj sebadisciplína a etika. Tie by mali tvoriť kľúčovú časť rozvoja každého lídra, na ktorom sa stavia ďalej. Nadstavbou je rozvoj interpersonálnych zručností, t.j. schopnosť nadväzovať a upevňovať vzťahy. Na týchto pilieroch následne stojí rozvoj líderských zručnosti ako definovanie vízie a stratégie, tvorba cieľov a zadávanie úloh, riadenie výkonu, delegovaniu a ďalšími.

Chcete vidieť vzorovú správu osobnostnej diagnostiky pre lídrov? Oslovte nás.