Ako skrátiť čas na nábor

Získavanie nových kvalitných ľudí do firmy je jedným z kľúčových atribútov jej úspechu. Dôraz na efektivitu celého procesu náboru znamená predovšetkým rýchlosť. Pokiaľ firma vyberá kandidátov príliš dlho, riskuje stratu záujmu kandidátov. Kandidáti si v súčasnej dobe majú z čoho vyberať a firmy potrebujú jednať naozaj promptne. Inak budú kvalitní ľudia výsadou ich konkurencie.

Sledovanie metrík je kľúčové

Pokiaľ chceme proces náboru zlepšovať, potrebujeme ho merať. Efektivitu náboru hodnotíme z 3 pohľadov: ČAS, KVALITA, NÁKLADY.

  • Dĺžka náboru: TIME TO HIRE
  • Kvalita náboru: QUALITY OF HIRE
  • Náklady na nábor: COST PER HIRE

Najdôležitejším parametrom je Time to hire. Ide o celkový počet dní, za ktorý firma prijme kandidáta od prijatia jeho životopisu/žiadosti o prácu. Odráža teda efektivitu výberu, selekcie kandidáta. Iná metrika – Time to fill, vyjadruje celkový počet dní, ktoré firma potrebuje na obsadenie pozície. Tento čas býva dlhší, pretože zahŕňa aj proces náboru spojený s prípravou a zverejnením inzercie, oslovením cieľovej skupiny a vytvorením tzv. candidate pool.

Na začiatku je zhodnotenie aktuálneho stavu vyjadrením konkrétnej číselnej hodnoty. Následne nastavené metriky pravidelne vyhodnocujeme, sledujeme trend ich vývoja a určíme slabé miesta, ktoré je potrebné zlepšiť.

Prečo mať skrátenie času ako prioritu?

  • Skrátenie času znamená zníženie nákladov. Personálne náklady bývajú často najvyššími nákladmi firiem a zvyšovať ich neúmerne dlhým výberom nových ľudí do tímu je na naozaj neekonomické.
  • Plnenie cieľov spojených s novým členom tímu stojí, inak povedané ciele nie sú plnené.
  • Čím dlhšie trvá výber, tým dlhšie pracujú vaši ľudia navyše aj za chýbajúceho člena tímu. Pokiaľ takýto stav trvá dlho, sprevádza ho zníženie produktivity, nespokojnosť a v krajných prípadoch aj vyhorenie.
  • Konkurencia s kratšou dobou výberu vás predbehne a získa kvalitných ľudí z trhu. A to určite nechcete! Pokiaľ máte možnosť, zistite si hodnotu Time to hire pre váš segment.
  • Kandidáti vnímajú dlhý čas výberu negatívne, čo môže ovplyvniť nepriaznivo vašu reputáciu a brand zamestnávateľa.

Ako skrátiť proces náboru

1. Nastavte si ciele a KPI’s. Na začiatku je potrebné nastaviť si ciele pre efektívny proces náboru a vedieť, čo chceme dosiahnuť v metrikách. Napríklad: je zistená hodnota Time to hire pod alebo nad priemernou hodnotou pre vaše odvetvie, v rámci Slovenska či regiónu? Zistite to a nastavte si cieľovú hodnotu, ktorú chcete dosiahnuť. Následne metriky pravidelne vyhodnocujte a analyzujte trend vývoja.

2. Využívajte kvalitný HR softvér na riadenie celého procesu náboru, tzv. ATS. Pomocou softvéru dokážete celý proces automatizovať, výborne spolupracovať ako tím a nestratiť cenné údaje o kandidátoch. Mnoho softvérov umožňuje okrem práce s databázou aj generovanie zmlúv, GDPR manažment, testovanie kandidátov a iné funkcionality, ktoré významne šetria čas.

3. Zautomatizujte úvodnú fázu. Spravte tak pomocou všeobecných úvodných skríningových otázok, vopred pripravených odpovedí na najčastejšie otázky kandidátov či prednastavených automatických odpovedí. Z technológií je možné tiež využiť náborových chatbotov.

4. Využite efektívne testovanie zručností kandidátov. Overte si zručnosti kandidátov ešte pred pohovorom a získajte istotu, že majú potrebnú kvalifikáciu. Na trhu existuje množstvo softvérov, ktoré sú veľkým pomocníkom. Rovnako je možné pomocou softvérov overenie mäkkých zručností, ktoré sú kľúčové pre danú pozíciu. Často využívaná je aj osobnostná diagnostika.

5. Veďte zmysluplné pohovory. Pohovory sú najviac časovo náročnou aktivitou. Zamyslite sa preto akou formou ich viesť. Zvažujte, či je potrebných viac kôl, či je možná realizácia telefonicky/online či prostredníctvom videa. Premyslite si, kto každý má byť na pohovore a zaistite, aby ste sa nepýtali kandidáta na to isté niekoľkokrát. Čas významne šetrí aj skupinový pohovor – Assessment Centrum. Premýšľajte o pohovore aj spätne a zvážte sa, čo z otázok sa dalo zistiť už pred osobným stretnutím.

6. Reagujte rýchlo a neváhajte s rozhodnutím. Dajte pohovorom ozajstú prioritu. Pokiaľ to myslíte s obsadením pozície vážne, neodkladajte odpoveď kandidátovi, pohovor, ani rozhodnutie na neskôr. Nezabúdajte, že kandidáti sú často v procese hľadania alebo zvažovania o zmene rovnako ako vy. Preto dlho nepremýšľajte a prejavte skutočný záujem a rešpekt k času a potrebám kandidáta.

Záverom

Zefektívnenie náborového procesu je neustálym hľadaním spôsobov zlepšenia. Zlepšovanie sa opiera o dôkladnú analýzu jednotlivých krokov náboru a výberu s identifikáciou slabín, sledovanie stanovených metrík, správnu prioritizáciu aktivít a podporu v dostupných technológiách. Výsledkom je okrem skrátenia času náboru a výberu a zníženia nákladov aj synergické zlepšenie skúseností kandidáta s firmou ako potencionálnym zamestnávateľom.

Chcete pomôcť s náborom kvalitných ľudí alebo zaškoliť sa vo vyhľadávaní vhodných kandidátov cez sociálne siete? Oslovte nás.