Hore

Osobnostná diagnostika

Chcete si vybrať naozaj vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto? Či sú jeho hodnoty v zhode s vašou firemnou kultúrou? Alebo chcete vedieť v čom sa ako osobnosť potrebujete rozvíjať?

Vieme Vám pomôcť. Sme certifikovaným partnerom pre osobnostnú diagnostiku podľa Roberta Hogana.

Prečo a kedy využiť diagnostiku?

 1. Aby ste pri nábore a výbere správneho človeka do tímu nestrieľali na prázdno a overili si súlad s vašou firemnou kultúrou a s požiadavkami na pozíciu
 2. Aby ste získali merateľný údaj o svojej reputácii, o tom ako vás vnímajú ostatní ľudia a vedeli ako na sebe ďalej pracovať 
 3. Aby ste určili svoje firemné hodnoty ako základ budovania firemnej kultúry
 4. Aby ste vedeli viac o štýle vedenia, ktorý ako líder využívate a v čom sa ako líder rozvíjať ďalej
 5. Ak organizujete výberový proces, Assessment centrum / Development centrum, personálny audit, audit kvalifikačných a osobnostných predpokladov zamestnancov, audit riadiacich predpokladov, analýzu rozvojových potrieb alebo vytvárate motivačný systém

Čo je osobnostná diagnostika R. Hogana?

Hoganov osobnostný dotazník Hogan Personal Inventory vznikol v r. 1980 ako 1. meranie dizajnované špeciálne pre pracovné prostredie. Nepopisuje osobnosť ako takú a to ako jednotlivec vníma sám seba. Popisuje vzorce správania, pričom základom je REPUTÁCIA, vnímanie ostatnými. Je založený na pozorovaní niekoľko miliónov respondentov zo skupiny pracujúcich dospelých ľudí. Na základe štatistického spracovania je následne možné predpokladať správanie a pracovný výkon.


Hoganove osobnostné dotazníky sú celkom 3:

 1. Hoganov osobnostný dotazník (Hogan Personal Inventory)
  • Popisuje silné stránky, ktoré využíva človek na to, aby naplnil svoje ciele. Tieto silné stránky sú základom toho akým dojmom človek pôsobí na ostatných, aký typ interakcie využíva pri kontakte s ostatnými a akú povesť má. Podrobnejší >> popis Hoganovho osobnostného dotazníka tu <<.
 2. Hoganov rozvojový test (Hogan Development Survey)
  • Popisuje rizikové faktory, ktoré môžu byť dôvodom narušenia vzťahov alebo oslabenia výkonu. Ide o vzorce správania, ktoré sa môžu prejaviť vo chvíľach, keď je človek v neistote a pod stresom. Podrobnejší >> popis Hoganovho rozvojového testu tu <<.
 3. Inventár hodnôt, preferencií a motívov (Motives, Values and Preferences Inventory)

Ako prebieha diagnostika?

 1. Výber správneho druhu diagnostiky podľa potrieb klienta
 2. Zaslanie prístupov k dotazníkom do emailu
 3. Vyplnenie dotazníku: 15-20 min.
 4. Vyhodnotenie dotazníku a príprava výstupu konzultantom
 5. Individuálna interpretácia výsledkov

Čo je výstupom?

Na základe vyplnených dotazníkov je spracovaná podrobná výstupná správa pre klienta. Výstupy sú ďalej prezentované v rámci osobnej či online interpretácie výsledkov. Podmienkou vyhodnotenia je overenie validity výsledkov, čo je korekcia v prípade nedbalosti alebo chybovosti pri vypĺňaní.


Výhody

 • Jednoduchosť
 • Rýchlosť
 • Online administrácia
 • Rôzne jazykové variácie dotazníkov aj výstupov
 • Porovnanie so slovenskou alebo celosvetovou populáciou
 • Validizované na pracujúcu populáciu ľudí
 • Obrovská kontrolná vzorka

Máte záujem o osobnostnú diagnostiku?