Hore

Assessment centrum / Development centrum

Chcete identifikovať talenty vo vašej firme? Chcete zistiť pri nábore aké kvality a zručnosti majú kandidáti na obsadzovanú pracovnú pozíciu? Alebo zistiť ako sú na tom ľudia vo vašom tíme a ako ďalej na ich ďalší rozvoj?

Využite Assessment centrum / Development centrum.

Čo je Assessment centrum / Development centrum?

Assessment centrum / Development centrum (AC/DC) je špeciálna metodika na určenie osobnostných predpokladov a úrovne kompetencií / zručností účastníkov hodnotenia. Účastníci sú súčasní alebo potencionálni zamestnanci vašej firmy.

AC/DC prebieha obvykle s max. 12 účastníkmi. Počas 4 až 8 hodín absolvujú účastníci rôzne skupinové a individuálne aktivity na zistenie stavu ich kompetencií podľa vami zadaných kritérií.


Ako je zaistená relevantnosť výstupov?

Metodika AC/DC stojí na 3 pilieroch:

 1. NESTRANNOSŤ je zaistená externými a internými hodnotiteľmi.
 2. OBJEKTÍVNOSŤ garantuje preverenie kompetencií viacerými aktivitami, testami a situáciami.
 3. DÔVERYHODNOSŤ sa zvyšuje kontaktom s účastníkmi v dlhšom časovom úseku, kedy dochádza ku zmenám situácií.

Aké sú výhody AC/DC pre zamestnávateľa?

 1. Firma získa objektívne zhodnotenie úrovne kompetencií účastníkov hodnotenia.
 2. Zároveň získava odporúčanie ako pracovať s jednotlivcom ďalej, ako ho motivovať a ako mu nastaviť plán rozvoja.
 3. Pridanou hodnotou je aj identifikácia talentov a návrh na ďalšie využitie potenciálu účastníka hodnotenia pre firmu.

Aké výhody z AC/DC má kandidát či zamestnanec?

AC/DC je jedinečnou príležitosťou na spoznanie samého seba a rozvoj osobnosti a zručností absolvovaním rôznych aktivít simulujúcich pracovnú rutinu. Veľkou pridanou hodnotou je priebežná spätná väzba pre účastníka a diskusia o výsledkoch hodnotenia.


Aký je postup Assessment centra/ Development centra?

Ako prebieha AC/DC z pohľadu účastníka?

Obvykle má AC/DC takýto priebeh:

 1. Vysvetlenie zmyslu, priebehu a organizácie účastníkom. 
 2. Absolvovanie modelových situácií a aktivít so zadefinovaným cieľom. 
 3. Diskusia pozorovateľov o výkone účastníka a vyplnenie hodnotiaceho dotazníka po každej modelovej situácii či aktivite.
 4. Spoločné vyhodnotenie a individuálna spätná väzba každému účastníkovi.

Aké aktivity sú v AC/DC?

 • Rôzne modelové situácie z praxe ako napríklad obchodné alebo hodnotiace rozhovory
 • Skupinové úlohy a diskusie na preverenie zvládania stresu, prioritizáciu úloh, efektívnu komunikáciu
 • Súčasťou môže byť aj individuálne spracovanie prípadovej štúdie
 • Prezentácie projektu
 • Osobnostné testy

Konkrétny výber aktivít vždy diskutujeme s vami podľa vašich potrieb na konkrétnu pracovnú pozíciu.

 • Zaujíma vás koľko AC/DC stojí?
 • Chcete spraviť výber vhodného kandidáta preverením jeho interakcie v skupine?
 • Potrebujete nastaviť plány rozvoja a neviete od čoho sa odraziť?