Odhaľte silné a slabé stránky pomocou SWOT analýzy

Žiadny dlhodobý úspech sa nezaobíde bez správne nastaveného strategického plánu. Podnikanie a biznis rozhodne nie sú výnimkou. Nech už sa plánujete zamerať na akúkoľvek oblasť tovaru alebo služieb, musíte sa zmieriť so všadeprítomnou konkurenciou. Chápeme, že plánujete prísť s niečím prevratným a novým. To však neznamená, že sa vám konkurencia vyhne. Ľudovo hovoríme o hľadaní diery na trhu, ako sa však dá v tomto prípade postupovať odborne a profesionálne? Odpoveď je jednoduchá, zamerajte sa na SWOT analýzu, ktorá vám prezradí, ktorou cestou ísť. SWOT analýza vám pomôže efektívne nájsť slabé a silné stránky biznisu, ale viac vám o tejto téme prezradíme už v našom článku. 

Čo je to SWOT analýza? 

Pod názvom SWOT sa ukrývajú anglické názvy 4 mimoriadne dôležitých vlastností, na ktoré sa analýza zameriava: 

 • S – Strenghts (silné stránky)
 • W – Weaknesses (slabosti, slabé stránky)
 • O – Opportunities (príležitosti)
 • T – Threats (hrozby)

SWOT analýza predstavuje pravdepodobne najčastejšiu techniku využívanú pre hodnotenie faktorov, ktoré sú zamerané na posúdenie organizácie. S pomocou SWOT analýzy máte možnosť mimoriadne efektívne vyhodnotiť predpoklady svojho biznisu alebo podnikania. Veľmi často sa v súvislosti so SWOT analýzou skloňuje napríklad príprava stratégie spoločnosti na trhu. 

Pravdou však je, že SWOT analýzu môžete využiť i v prípade, že vaša spoločnosť plánuje do svojej ponuky zaradiť nový produkt alebo poskytovať novú a zatiaľ neoverenú službu. SWOT analýzu je možné využiť pri celkovom smerovaní spoločnosti, nastavení stratégie obchodného, ale aj HR oddelenia i pri rôznych projektoch, ktoré plánujete. SWOT analýzu môžete aplikovať prakticky na čokoľvek. Je vhodnou možnosťou i v prípade, že sa rozhodujete, akého uchádzača o zamestnanie máte záujem prijať do svojho tímu. 

Aké sú výhody SWOT analýzy? 

Nepopierateľnou výhodou SWOT analýzy je jej prehľadnosť a stručnosť. Zároveň však získate analýzu, ktorá vyniká komplexným riešením a pomôže vám presne určiť vaše ďalšie smerovanie. SWOT analýza je výnimočná i z toho dôvodu, že umožňuje dať každému podnikaniu zmysel a jasné smerovanie. Ako už naznačujeme v predchádzajúcich riadkoch, je náročné vytvoriť si správny plán, keď netušíte, aké sú vaše silné a slabé stránky. Rovnako je potrebné vedieť, čo všetko sa môže pokaziť. Umožňuje vám to získať nielen prehľad, ale i stabilitu. Zistíte viac o hrozbách, ktoré vás môžu postihnúť, a tak máte dostatok času vymyslieť vhodné a efektívne opatrenia. 

Ak patríte v oblasti SWOT analýzy medzi začiatočníkov, problém vám môže robiť napríklad definícia silných stránok. Silné stránky sú vlastnosti, ktoré vám umožňujú vykročiť z priemeru. Rozhodne sa nezameriavajte na bežné znalosti, s ktorými sa môžete stretnúť na každom kroku.

Ako zostaviť SWOT analýzu? 

Vo väčšine prípadov sa pri SWOT analýze stretávame s celkom povrchným pojatím vyplnenia 4 kvadrantov, ktoré predstavujú 4 vyššie zmienené vlastnosti (S – Strenghts (silné stránky), W – Weaknesses (slabosti, slabé stránky), O – Opportunities (príležitosti) a T – Threats (hrozby)). Existuje viacero princípov, podľa ktorých môžete k SWOT analýze pristupovať. Ak sa zameriate len na vyplnenie 4 kvadrantov vlastností, na konci budete mať hotovú tabuľku, ktorá nebude mať rovnakú výpovednú hodnotu, ako správne vytvorená SWOT analýza.

4 kvadranty SWOT analýzy

Odporúčame: 

 1. Zamerajte sa na kľúčové vlastnosti, fakty a faktory. Dlhý zoznam informácií vás môže len zbytočne rozptýliť.
 2. Pracujte len s reálnymi informáciami a pristupujte k nim objektívne. Rôzne domnienky a špekulácie sú zbytočné. V tomto smere je ideálne poradiť sa s viacerými členmi tímu.
 3. Rozpíšte 4 faktory (S – Strenghts (silné stránky), W – Weaknesses (slabosti, slabé stránky), O – Opportunities (príležitosti) a T – Threats (hrozby)) do jednotlivých kvadrantov. Je len na vás či si navrhnete tabuľku v PC alebo rozdelíte bežný papier na 4 polia, do ktorých budete jednotlivé faktory písať. 
 4. Správne ich vyhodnoťte. Dôležitým bodom SWOT analýzy je, že vám pomôže správne určiť vhodnú stratégiu:
 • S-O hodnotenie: využite svoje silné stránky na to, aby ste mohli nájsť ďalšie príležitosti pre svoj rozvoj
 • W-O hodnotenie: príležitosti sú mimoriadne nápomocné pri odstraňovaní vašich slabých stránok 
 • S-T hodnotenie: silné stránky môžete efektívne využiť pre odvrátenie potenciálnych hrozieb
 • W-T hodnotenie: zamerajte sa na to, aké kroky môžete podniknúť pre zníženie hrozieb, ktoré sú ovplyvnené vašimi slabými stránkami 

Aké sú podoby SWOT analýzy pre podnikanie i osobný rozvoj?

Vo väčšine prípadov sa SWOT analýzou zaoberáme v súvislosti so spoločnosťami a podnikaním. Odhalenie vzťahu medzi slabými stránkami a hrozbami pomáha navrhnúť účinný kroky pre krízový manažment. Zároveň však máte možnosť zamerať sa na svoje slabé stránky a začať aktívne pracovať na ich odstránení. Ak sa na SWOT analýzu zameriate správne a uchopíte tipy, ktoré vám približujeme v predchádzajúcich bodoch, získate užitočný nástroj, ktorý môže smerovať k osobnému rozvoju či expanzii na trhu. Rovnako môže SWOT analýza viesť k zlepšeniu služieb a produktov, ktoré momentálne ponúkate. Pri procese ako nábor a výber nových tímových hráčov môžete pomocou SWOT analýzy objaviť spojencov, ktorí posunú váš kolektív na novú úroveň. 

Len samotná SWOT analýza nestačí. Môžete kráčať cestou krásnej, graficky prepracovanej tabuľky a vytvorenia estetických náčrtov. SWOT analýza je však len analýzou, ktorá vám pomôže získať podstatné dáta. Posuniete sa vpred iba v prípade, že s načerpanými znalosťami zo SWOT analýzy budete ďalej pracovať. Umožní vám vniesť systém do biznisu i rozvoja, ale nevyhnete sa priamej akcii a ráznym krokom. 

Chcete pomôcť ohľadom nastavenia stratégie firmy alebo stratégie HR? Oslovte nás.