Hore

Tvorba systémov odmeňovania

Chcete, aby bolo vaše odmeňovanie naozaj efektívne a správne motivovalo vašich ľudí? Nechcete vyhadzovať peniaze zbytočne do vzduchu? A čo tak odmeňovanie, ktoré motivuje k lepšiemu výkonu? Nechajte si profesionálne poradiť.

Prečo mať dobre nastavené odmeňovanie zamestnancov?

 • Efektívne investované náklady do vašich ľudí.
 • Odmeňovanie orientované na lepší výkon, spokojnosť a angažovanosť vašich ľudí.
 • Vyššia konkurencieschopnosť vašej firmy na trhu práce.
 • Vnútorná spravodlivosť v odmeňovaní v rámci firmy.

Ako pracujeme?

Forma spolupráce môže zahŕňať tvorbu na mieru od nuly alebo vylepšenie vášho existujúceho systému odmeňovania. Obvykle to vyzerá takto:

 1. Vychádzame zo stratégie, vízie a hodnôt spoločnosti, ktoré sú hlavným pilierom pre ďalšie smerovanie firmy. Pokiaľ nie je stratégia vytvorená, vytvoríme ju spoločne s vami.
 2. Pomôžeme určiť, či upraviť ciele plynúce zo stratégie.
 3. Zrevidujeme s vami kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI’s) v naviazanosti na vaše ciele.
 4. Pozrieme sa na pravidelné aktivity potrebné pre dosahovanie cieľov ako základ pre riadenie výkonnosti vášho tímu.
 5. Zvolíme konkurencieschopnú výšku odmien, správne kritéria a frekvenciu odmeňovania – vytvoríme jednotný odmeňovací systém.
 6. Zrevidujeme tiež systém poskytovaných benefitov a zamestnaneckých výhod.
 7. Podporíme vás pri zavedení nového systému odmeňovania do života jeho odkomunikovaním a namotivovaním vašich ľudí.

S kým pracujeme pri tvorbe systému odmeňovania?

Pri dizajne odmeňovania pracujeme najčastejšie s konateľom, riaditeľom firmy alebo šéfom obchodného tímu formou diskusie alebo facilitačných workshop-ov. Viac o nás tu.


Čo získate vytvorením systému odmeňovania zamestnancov?

 • Motivačný systém s popisom princípov a kritérií odmeňovania pre jednotlivých členov tímu.
 • Kalkulácia konkrétnej výšky odmeny podľa zadaných kritérií.komunikáciu
 • Odporúčania na nastavenie systému benefitov.
 • Odporúčania na pravidelné manažérske aktivity lídra pre riadenie výkonu tímu.
 • Odporúčania na komunikáciu zavedenia zmeny.
 • Podporu konzultanta.

Potrebujeme zlepšiť odmeňovanie zamestnancov?