Má negatívny feedback v práci prínos alebo je lepšie sa mu vyhnúť?

Hovorí sa, že spätnú väzbu – feedback, by sme mali brať ako dar, nech už sa jedná o pozitívny alebo negatívny feedback. Je to skutočne tak? 

Dnes si povieme viac práve o tom negatívnom, o tom, ako k nemu pristupovať a čo nám môže priniesť. Vysvetlíme si, ako naň reagujeme a prečo a akú hodnotu má v porovnaní s pozitívnym feedbackom.

Význam feedbacku

Výskumy, ktoré sa zaoberali spätnou väzbou, alebo ako sme už z angličtiny prevzali feedbackom, naznačili svojimi výsledkami, že odovzdávanie feedbacku je významným, kľúčovým faktorom pre zvyšovanie výkonu a efektivity pri vedení ľudí

Je to tak práve preto, že si môžeme ustrážiť svoju efektivitu pri našom výkone v práci, či dokonca napredovať v kvalite a vo výsledkoch. Najmä vtedy, keď získame od svojho nadriadeného, či kolegov negatívnu spätnú väzbu, ktorú vieme prijať tak, aby sme ju zužitkovali vo svoj prospech.

Na feedback je potrebná odvaha

Pravda je taká, že na podanie otvorenej negatívnej spätnej väzby treba aj trochu odvahy. Je totiž jednoduchšie zostať neutrálny, ako si dať námahu vysvetľovať človeku, čo má zlepšiť, a zostať pritom empatický, aby sa prijímateľ po feedbacku neurazil. 

Ak si s nami už niekto takúto námahu dá, môžeme to považovať naozaj za dar a takisto za dôkaz, že mu na nás naozaj záleží.

Inak by to mohol hodiť za hlavu a nechať nás robiť dookola rovnaké chyby.

Skúsme sa vžiť do role manažéra, ktorý odovzdáva niekoľko krát denne spätnú väzbu, pri ktorej volí vhodné slová, opisuje do detailov súvislosti a hľadá riešenia na zlepšenie. Nie je to zo začiatku nič jednoduché, a rozhodne je to jeden z kľúčových nástrojov manažéra a lídra, bez ktorého sa nezaobíde. 

Prečo tak často vzbudzuje negatívne emócie

Deje sa tak hlavne vtedy, keď je negatívny feedback podávaný na osobu alebo príliš všeobecne, a nie na konkrétne činnosti, ktoré osoba vykonáva. 

Pri odovzdávaní spätnej väzby je kľúčové presné pomenovanie a jasné vyprofilovanie toho, čo by na svojom konaní či správaní mal človek zlepšiť. 

Je to teda o štýle v komunikácie, v zdanlivo malom, ale v skutočnosti naozaj veľmi dôležitom detaile, na ktorom všetko stojí a padá. 

Ako zvládnuť negatívny feedback

Poďme si povedať niekoľko odporúčaní, ktoré nám pomôžu zvládnuť takúto situáciu v praxi:

 1. Nechajte si dostatok času, kým zareagujete.
  • Nemusíte reagovať hneď, v návale emócií. Predídete tak možným konfliktom a ušetríte si svoju energiu a zdravie. S rozvahou a s odstupom času sa koná lepšie. Niekedy stačí pár minút na vychladnutie a budeme vedieť o celej veci komunikovať vhodnejším spôsobom.
 2. Pýtajte sa na to, čo vám nie je jasné.
  • Ak nie je spätná väzba podaná v konkrétnych príkladoch, tak sa pýtajte a zistite viac informácií. Niekedy sa takýmto rozhovorom veľmi veľa objasní a uvedie na správnu mieru. Budete mať možnosť aj čo to vysvetliť, ak si myslíte, že vás nepochopili správne, alebo že máte argument na vysvetlenie svojho konania či postoja.
 3. Sebareflexia.
  • Sebakriticky skúste odložiť emócie nabok a pozrieť sa na svoje konanie z nadhľadu a prehodnotiť situáciu. Niekedy sme zaslepení a neuvažujeme objektívne, snažíme sa obrániť sami seba za každú cenu. Ak sa naučíme zvládnuť samých seba v tomto kroku a sebakriticky pripustiť možnosť, že sa mýlime, nebudeme v takom strese a napätí. Pripustíme, že sa môžeme mýliť a nie sme dokonalí. To platí pre nás všetkých. Vždy je čo zlepšovať a nájde sa oblasť, na ktorej môžeme zapracovať.
 4. Máte viacero možností.
  • Vždy je niekoľko možností, ako reagovať, ako sa dohodnúť, ako sa k veci postaviť. Nechajte si voľnosť a priestor hlbšie sa zamyslieť a zvoliť si tú správnu cestu. Možnosť zaradiť do svojho programu viac vzdelávania, možnosť inak komunikovať s kolegami a so šéfom, možnosť inak pristupovať k sebe samému. Aj takéto uvedomenie si svojej flexibility nás posunie o krok vpred. Odhoďme neústupčivosť a zaťatosť a prijmime hojnosť a rôznorodosť. Budeme tým pádom vedieť prijať oveľa lepšie iný názor.

Nevyhýbajme sa feedbacku

Feedbacku sa určite nevyhýbajme, nech už je akýkoľvek. Správnou komunikáciou vieme poskytnúť feedback, ktorý bude prijatý lepšie ako len všeobecné frázy, ktoré nám nič nedajú, nepovedia, neobjasnia. Takýto feedback motivuje k ďalšej práci.

Pre riadiaceho pracovníka je rovnako dôležité aj pýtanie si spätnej väzby od svojich ľudí v tíme. Či už analytickou cestou v početnejších tímoch, napríklad formou 360 stupňovej spätnej väzby, alebo osobne, v menších tímoch či vo dvojiciach. Výsledky bývajú často veľmi zaujímavé a prekvapivé. Za hektického chodu firmy sa totiž nedozvieme toľko informácií, ako keď si feedback vypýtame v čo najkonkrétnejších témach. 

U nás, v spoločnosti Improvera, sa spätnou väzbou zaoberáme veľmi detailne a venujeme tejto téme špeciálnu pozornosť. Uvedomujeme si, ako veľmi je vo firmách a v medziľudskej komunikácii dôležitá. Často vo firmách vidíme, že zamestnancom kvalitný feedback chýba a pomáhame manažmentu tento nástroj vhodne uplatňovať v ich praxi.

Radi pomôžeme aj vám uchopiť feedback pevne do svojich rúk, tak ako našim ostatným obchodným partnerom a účastníkom našich školení. Napíšte nám!