Hore

360 stupňová spätná väzba

Chcete odhaliť príčinu nefunkčnosti vášho tímu? Potrebujete zistiť efektívnosť školení či vybrať správne vzdelávanie do budúcna? Alebo len chcete zlepšiť dávanie a prijímanie spätnej väzby? V týchto prípadoch je pre vás 360 stupňová spätná väzba tým pravým manažérskym nástrojom. 360-tkou u nás získate hodnotenie podľa unikátne vyvinutého, medzinárodne uznávaného kompetenčného modelu Assessment Eight for leaders R. Hogana.

Čo všetko vám dá 360-tka?

 1. Konštruktívnu spätnú väzbu z viacerých uhlov pohľadu
 2. Zvýšenie sebauvedomenia jednotlivca a podporu jeho osobného rozvoja
 3. Vyjasnenie správania v konkrétnych situáciách
 4. Naštartovanie vzájomného dialógu a kultúry spätnej väzby
 5. Zlepšenie vzťahov a tímovej spolupráce
 6. Zosúladenie priorít tímu a zefektívnenie procesov
 7. Odhalenie potenciálu kariérneho rastu a skrytých talentov
 8. Zvýšenie výkonnosti tímu

Kto sú hodnotitelia a hodnotení?

Hodnotení bývajú najčastejšie členovia top manažmentu, stredného manažmentu, či obchodného tímu.

Hodnotiaci je priamy nadriadený, kolegovia navzájom, členovia tímu prípadne externí spolupracovníci.


Ako 360 stupňová spätná väzba prebieha?

Projekt 360 stupňovej spätnej väzby u nás vyzerá nasledovne:


Aké výstupy získate?

Získate tímovú správu, správu pre nadriadenéhoindividuálne správy pre hodnotených.

V správach je zahrnuté: 

 • Zhrnutie výsledkov, úroveň kompetencií podľa hodnotiacej škály. 
 • Porovnanie rôznych pohľadov hodnotení: sebahodnotenie, hodnotenie ostatných, hodnotenie nadriadeného. 
 • Kompetencie vnímané podľa priorít z pohľadu sebahodnotenia a z pohľadu nadriadeného ako veľmi užitočný nástroj na zladenie vnímania priorít. 
 • Matica kompetenčného skóre a kompetenčného významu pre lepšie pochopenie toho, čo sú silné stránky a kde je potrebný rozvoj. 
 • Záverečné komentáre pre jednotlivca V ČOM POKRAČOVAŤ, ČO ZAČAŤ ROBIŤ a S ČÍM PRESTAŤ.

Čo všetko získate s 360-tkou od nás?

 • Kompletný outsourcing
 • Prispôsobenie sa vašim potrebám a času
 • Úvodné zaškolenie
 • Technická podpora
 • Rýchle vyplnenie viacerých hodnotených hodnotiacim v 1 dotazníku
 • Zaručená validita výsledkov a anonymita
 • Ľahko čitateľné reporty
 • Tímové a individuálne koučovanie jednotlivcov
 • Nastavenie plánov rozvoja
 • Efektívne využitie nákladov

Máte záujem o 360 stupňovú spätnú väzbu?